Проблемні питання молодих учених

Рада молодих учених при МОН України надсилає пану С.В. Бабаку, Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій комплексні пропозиції щодо вирішення проблемних питань молодих учених.Цей напрямок роботи РМУ при МОН є найактуальним і начасі. Робота триває.