ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ МОДЕРНУ – ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ»

У вас є для нас гарні новини?) У нас для вас є!

@Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, @Рада молодих вчених Дніпропетровської області та #rmv_dano успішно провели ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЮ «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ МОДЕРНУ – ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ», що проходила 25 листопада 2020 року.

Якою була мета конференції? Обговорити питання щодо сучасного розвитку освіти, науки та бізнесу в контексті ключової ролі в ньому молодих вчених. Чи досягли ми її? На нашу думку так!

Якщо говорити детальніше, то за мету ми ставили:

– популяризувати дослідження економіко-правових та державно-управлінських аспектів створення StartUpів і розвитку молодіжного бізнесу в Україні – done

За даним напрямом доповідали:

Олександр Іжболдін, заступник декана агрономічного факультету з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Голова ГО «Рада молодих вчених Дніпропетровської області», з темою доповіді:

«Підвищення ролі молодих вчених і рад молодих вчених закладів вищої освіти та науково-дослідних установ регіону у розвитку наукового потенціалу Дніпропетровської області»

Що дізналися з доповіді? Яким чином налагоджена робота молодих науковців у Дніпропетровській області; як Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної ради та Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради підтримують та мотивують молодих вчених; які існують наукові школи для розвитку професійних якостей науковців.

Валерій Мареніченко, к.н.з держ.управл., доцент, доцент кафедри публічного управління та права комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», з темою доповіді:

«Розвиток StartUp проєктів в Україні через механізми державного регулювання краудфандінгу»

Що дізналися з доповіді? Що таке краудфандинг; як реалізуються краудфандингові проекти; на які питання треба відповісти, перш братися за такі проекти; які платформи використовують для краудфандингу та послухали приклади успішних краудфандингових проектів.

– стимулювати апробацію наукових здобутків у питаннях науково-методологічних та практичних засад реформування освіти та підвищення якості надання освітніх послуг – done

За даним напрямом доповідали:

В’ячеслав Шинкаренко, к.п.н., доцент, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», з темою доповіді:

«Концептуальні засади реформування системи освіти України»

Що дізналися з доповіді? Які фахівці будуть найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі; які питання реформування системи освіти потребують вирішення питання; пріоритетні напрями реформування освіти в Україні.

Валерія Чирко, студентка Луцького педагогічного коледжу, з темою доповіді:

«Впровадження елементів STEM-освіти на уроках інформатики у початковій школі»

Що дізналися з доповіді? Що таке STEM-освіта; які саме заходи впроваження STEM-освіти практикуються зараз в Україні; які переваги впровадження даної програми (наприклад, Знання викладаються так, як вони використовуються в реальному світі, з поняттями і предметами, які безперервно переплітаються – тепер ніхто більше не запитуватиме, навіщо йому знати фізику); які технології інтегруються на уроках інформатики.

– вивчати та удосконалювати науковий простір досліджень у галузі природничо-математичних наук – done

За даним напрямом доповідали:

Ельміра Соколова, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», з темою доповіді:

«Реалізація індивідуальних освітніх маршрутів вчителів географії в умовах неперервної освіти»

Що дізнались із доповіді? Актуальність використання технології гнучкого менеджменту Agile у розробці розробки індивідуальних освітніх маршрутів; чому саме слід обрати гнучкі технології; принципи та цінності Agile; інструментарій гнучкого менеджменту в умовах організації курсів підвищення кваліфікації

Кирило Савічан, викладач кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, з темою доповіді:

«Залежність виникнення печінкової дисфункції від локалізації поранення»

Що дізнались із доповіді? Особливості вогнепальної рани; про статистику захворювання внутрішніх органів у поранених військовослужбовців – учасників АТО; при яких вогнепальних пораненнях печінкова дисфункція виникає найчастіше; про спостереження позитивної динаміки перебігу печінкової дисфункції у важкопоранених на фоні гепатопротекторної терапії аргініну глутаматом.

– проводити роботу у напрямі розвитку міжнародного та вітчизняного досвіду наукової діяльності в аграрній сфері – done

За даним напрямом доповідали:

Юлія Руденко, старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами, заступник Голови Ради молодих вчених комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, з темою доповіді:

«Теоретичний аналіз дефініцій основних категорій та понять сільського туризму»

Що дізнались із доповіді? Що таке сільський туризм; який зв’язок між сільським туризмом та сільським зеленим туризмом; які є основні підходи до дефініції сільський туризм у вітчизняних наукових працях; якими є основні ознаки сільського туризму судячи із існуючих дефініцій.

Nadhiya Abdulla, Post Graduate 2nd year Ph.D. in Management DSAEU (Надхія Абдулла, аспірантка за спеціальністю Менеджмент ІІ року навчання Дніпровського державного аграрно-економічного університету), з темою доповіді:

«Needs and challenges of Maldivian advisory officers in building resilience of smallholder farmers» (Потреби та виклики мальдівських консультантів у підвищенні стійкості дрібних фермерів)

Що дізнались із доповіді? Про гендерну диспропорцію серед Мальдівських консультантів; про наявність гострої потреби зосередитись на розвитку навичок спілкування Мальдівських консультантів; про високий рівень фрагментації серед аграрної системи знань на Мальдівах.

– досліджувати концептуальні підходи до формування професійних компетентностей сучасного молодого вченого – done

Тетяна Вільхова, к.е.н., доцент, доцент кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки, голова Ради молодих вчених комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», з темою доповіді:

«Актуальність та важливість наукової діяльності молодих вчених України»

Що дізнались із доповіді? Яка кількість молодих вчених навчаються в аспірантурі та докторантурі; які найбільш популярні науки цікавлять молодих науковців; про непопулярність надто важливих галузей наук; якими професійними якостями повинні володіти молоді вчені.

Артем Акопян, студент І курсу магістратури Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, з темою доповіді:

«Вчений-мистецтвознавець у сучасному культурно-науковому просторі»

Що дізнались із доповіді? Що таке мистецтвознавство; які тренди наукового пізнання в мистецтвознавстві; яким є вплив української ментальності на становлення мцзичної культури.

Наталія Барченко, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету та Аліна Шевченко, студентка спеціальності «Прикладна математика» факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету, з темою доповіді:

«Метод аналізу ієрархій для вибору актуальної мови програмування»

Що дізнались із доповіді? За якими критеріями обирати влучно мову програмування; про алгоритм вибору мови програмування; найкращими варіантами для вивчення на сьогоднішній день мови програмування, (серед розглянутих).

Тетяна Кетлер-Митницька, старший викладач кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, з темою доповіді:

«Інтернальність як чинник аутопсихологічної компетентності молодого вченого»

Що дізнались із доповіді? Що таке аутопсихологічна компетентність, інтернальність та науково-дослідницька компетентність молодого вченого; які є внутрішні чинники аутопсихологічної компетентності.

Катерина Матвєєва, аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв, з темою доповіді:

«Постать молодого вченого в ситуації постмодернізму в культурі»

Що дізнались із доповіді? Які об’єднуючі фактори та риси науковців в різні етапи постмодернізму; які можливості відкриті перед науковцями в час постмодернізму; які фактори впливають на постать молодого вченого.

Спілкуватись було цікаво, теми були дуже різноманітними, ми впевнені кожен дізнався для себе щось нове.

Вітальним словом енергією зарядили доповідачів Олеся Ващук, Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, Олександр Іжболдін, Голова ГО «Рада молодих вчених Дніпропетровської області» та Тетяна Вільхова, Голова Ради молодих вчених комунального закладу освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

По завершенню конференції було підведено підсумки та затверджено резолюцію учасниками конференції.

Організаторами конференції виступили

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України;

ГО «Рада молодих вчених Дніпропетровської області»;

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Рада молодих вчених комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Всі доповіді будуть опубліковані у вигляді тез, тому Ви звісно матимете можливість із ними ознайомитись детальніше.

На изображении может находиться: 2 человека, в помещении, текст «10:22 TE sjp-uxii-dqn $ 수 S-A татьянавильхова татьяна вильхова A A Alina N E анаст гасия ще»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *