Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Дедлайн до 30.04.2021 р.

Деталі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19#Text