Вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти

Міністерством освіти і науки України розроблено та затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. Відповідний наказ МОН від 1 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 Читати далі …

Тематичний фаховий онлайн-діалог

Запрошуємо до заходу: “ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ” 23 квітня 2021 року Фокус-учасники: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ НАПрН України, юристи-практики, здобувачі другого (магістерського) та третього Читати далі …