Міжнародна науково-практична конференція«Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення»_28 травня 2021 р.

Шановні колеги запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

«Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення» (28 травня 2021 р.).

Мета конференції – обговорення та публікація наукових результатів правничих досліджень щодо пошуку рішень з актуальних проблем сучасної кримінально-правової науки та практики відносно розвитку законодавства кримінально-правового напрямку, встановлення контактів між правниками різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

До участі в науковому заході запрошуються науковці, викладачі, докторанти, ад’юнкти (аспіранти), молоді вчені, студенти та практичні працівники

Робота конференції буде відбуватися у чотирьох панелях:

Панельна дискусія І. Правотворчість в Загальній частині кримінального права

Панельна дискусія ІІ. Правотворчість в Особливій частині кримінального права

Панельна дискусія ІІІ. Кримінологічні основи правотворчості

Панельна дискусія ІV. Кримінально-виконавчі напрямки правотворчості

Офіційні мови конференції: українська та англійська.

Учасники конференції мають змогу отримати Сертифікат про участь у конференції (6 годин), який буде надісланий разом із друкованим збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів адресу.

Форма участі в конференції, з урахуванням карантинних обмежень, відбудеться за допомогою програми Zoom Cloud Meetings. Учасники конференції мають встановити зазначену програму завчасно (https://zoom.us/). За 15-20 хв. до проведення заходу організаторами конференції буде розіслано посилання на пошту та мобільний телефон всім учасникам з запрошенням.

За результатами проведення конференції планується видання електронного збірника тез (через 10 робочих днів після дати проведення конференції учасникам буде надісланий електронний варіант збірника).

Бажаючі взяти участь у роботі конференції повинні до 27 травня 2021 р. (включно) виконати наступні умови:

1) заповнити електронну заявку на участь в конференції

2) направити на електронну скриньку оргкомітету confcrim@onua.edu.ua доповідь на українській чи англійській мові.

Вимоги до оформлення тез конференції:

• обсяг тез доповідей до 3 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);

• поля: ліве – 20; праве , верхнє та нижнє – 15 мм

• шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

• на першому аркуші, по центру, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу. Далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;

• список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з встановленими вимогами; • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, наскрізна нумерація, а не в абетковому порядку;

• сторінки не нумеруються

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДСУТНІЙ

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ:

12:00 – 12:15 -реєстрація учасників;

12:15 – 15:00 – І та II панельні дискусії;

15:00 – 18:00 – ІІІ та IV панельна дискусія

Для виступу з повідомленням – до 10 хвилин. Для участі в дискусії – до 3 хвилин.

Контакти:

адреса: кафедра кримінального права НУ “ОЮА”,

65009, м.Одеса, вул. Академічна 2, 5 поверх, каб. 508

тел.: 048-719-88-09; (096) 746-68-55

e-mail: confcrim@onua.edu.ua