ВЕСНЯНА_ШКОЛА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ_СЛУХАЧІ_ЗНАЙОМСТВО

Шановні друзі, вже 17 травня 2021 р. стартує Весняна школа молодого науковця Ради молодих учених при МОН. Ми щиро вдячні кожному, хто зареєструвався та виявив бажання стати частиною цікавого інноваційного проєкту.

Знайомтесь, саме ці молоді науковці стануть слухачами Весняної школи молодого науковця.

СУШКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат біологічних наук, викладач на кафедрі фундаментальних дисциплін у «Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського». Наукові інтереси: дослідження впливу цитратів ванадію та хрому, синтезованих з використанням нанотехнологічних методів, на метаболічні процеси в організмі; вплив сполук ванадію та хрому на алоксанову модель цукрового діабету, зокрема на окремі ланки вуглеводного, ліпідного обміну та антиоксидантного статусу в крові та тканинах.

ВЕРХОТУРОВА МАР’ЯНА АНДРІЇВНА, кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук ДНЗ Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Засновник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зброярня: історія озброєння та військової техніки». Розробник навчального курсу «Історія озброєння та військової техніки». Наукові зацікавлення – історія артилерії XIV-XVIII ст., діяльність військово-історичних музеїв.

ЦІВКА ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, аспірант НТУ «Дніпровська політехніка» денної форми навчання, спеціальність «Гірництво», молодший науковий співробітник за темою на кафедрі гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка». Сфера наукових інтересів: посилення конструкції системи кріплень гірничих виробок у складних гірничо-геологічних умовах за допомогою композитних матеріалів, а саме вуглепластиків.

ГУТЕЙ ГАЛИНА МИРОНІВНА, викладач акушерства та гінекології ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». Сфера наукових досліджень: сучасні допоміжні репродуктивні технології; екстракорпоральне запліднення, патогенез чоловічого та жіночого безпліддя.

РАБОШ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, доктор філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», КПІ імені Ігоря Сікорського. Сфера інтересів у науковій діяльності: вивчення шкідливих та небезпечних факторів впливу об’єктів автотранспортної інфраструктури на складові довкілля; підвищення екологічної безпеки; розробка і впровадження у виробництво екологічно безпечного складу миючих засобів для автотранспорту.

КОЦЬ ЄЛИЗАВЕТА ПАВЛІВНА, ад’юнкт Львівського державного університету внутрішніх справ, старший викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ.

РОМАНЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА, доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту управління комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради». Сфера інтересів у науковій діяльності: публічне управління та адміністрування; конституційне, муніципальне право.

ТРОФИМЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, аспірантка Львівського торговельно-економічного університету, викладач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, м. Хмельницький. Сфера наукових інтересів: диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання; корпоративні системи в торговельній діяльності, права людини в освітньому процесі.

ФАСТ ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант. Проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Коло наукових інтересів: методологія педагогічної науки, культура наукового наставництва, євроінтеграційні процеси у вищій освіті, управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів, партисипативний менеджмент, особистісний саморозвиток педагога, мовнокультурологічна підготовка вчителя; педагогічна самоефективність; професіоналізація учителя початкової школи.

ДУДАР ІРИНА ПЕТРІВНА, аспірантка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Викладач Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (ХКТЕІ), з 2021 р. – директорка бібліотеки ХКТЕІ. Сфера інтересів у науковій діяльності: методика навчання студентів, практико-орієнтований підхід у навчанні, технологія продуктивного навчання, підприємницька компетентність.

ЛИЗОГУБ ОКСАНА ЮРІЇВНА, аспірантка Інституту розведення і генетика тварин імені М.В. Зубця НААН. Сфера інтересів: ембріологія, збереження біорізноманіття, безпліддя, кріоконсервація генетичного матеріалу, проведення запліднення in vitro.

ДЕМ’ ЯНЧУК МАРИНА АФАНАСІЇВНА, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Переможець конкурсу на отримання стипендії імені М.С. Грушевського, переможець конкурсу на отримання стипендії молодих вчених імені Леона Калустьяна Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Наукові інтереси фундаментальні наукові дослідження з актуальних проблем соціально-економічного розвитку, зокрема економічні процеси сфери фінансів, банківської справи та страхування, економетричне моделювання, ІКТ, збалансованого розвитку підприємств, глобалізації, інформатизації, фінансової та страхової екосистеми, інших економічних процесів різних сфер діяльності.

Бажаємо всім учасникам Весняної школи вдалого продуктивного навчального тижня!

Возможно, это изображение (1 человек и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек)Возможно, это изображение (1 человек и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек и стоит)Возможно, это крупный план (1 человек и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек и стоит)Возможно, это изображение (1 человек и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек, стоит, одежда для сна и в помещении)Возможно, это изображение (1 человек и стоит)