ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE_на 3.06.2021.

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection – https://openscience.in.ua/ua-journals Всього 135 видань. На 14.05.2021 було всього 136 видань. Хто втратив?