Науковець з наукометричною базою_номінанти

?Шановні науковці!

?Станом на ранок 3️⃣0️⃣.0️⃣8️⃣.2️⃣1️⃣ подано всього вже 7️⃣8️⃣0️⃣ заявок на конкурс “Молодий вчений року”?. Залишилось дуже мало часу для подачі заявок, тому ми чекаємо на ваші анкет??✍️❗️Сьогодні ми продовжуємо публіквати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”:

?Воробйова Вікторія Іванівна – доцент кафедри фізичної хімії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/vika.vorobyova.33/Коло_наукових_інтересів: «Зелені» технології раціонального використання вторинних рослинних ресурсів у хімічній технології та інженерії, хімічному матеріалознавстві.

?Чабак Юлія Геннадіївна – доцент, ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100048815285386 Коло_наукових_інтересів: Матеріалознавство:- фазово-структурні перетворення в легованих сталях і білих чавунах при проведенні термічної обробки;-розробка матеріалів трибологічного призначення та технологій їх зміцнення;-підвищення механічних властивостей сталевого прокату за рахунок поліпшення режиму хімічного складу та термічної обробки;-технології поверхневого зміцнення деталей машин та інструменту.

?Трач Ольга Романівна – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/olichka.trach Коло_наукових_інтересів: соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web; управління проектами; управління веб-проектами; життєвий цикл віртуальних спільнот; управління командною роботою.

?Козлов Олексій Валерійович – докторант, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м Миколаїв; кандидат технічних наук Коло_наукових_інтересів: комп’ютерні системи штучного інтелекту, автоматизація процесів керування складними технічними об’єктами, інформаційні технології, мобільні роботи багатоцільового призначення

?Савченко Дарія Вікторівна – доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Доктор фізико-математичних наук Коло_наукових_інтересів: радіоспектроскопія напівпровідників та діелектриків.

?Капранов Ян Васильович – доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету; доктор філологічних наук https://www.facebook.com/yan.kapranov Коло_наукових_інтересів: історична лінгвістика, компаративістика, макрокомпаративістика, етимологія, переклад, інформаційні технології

?Куриляк Валентина Василівна: завідувач кафедри філософії, теологої та історії церкви Українського гуманітарного інституту; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100012860265289 Коло_наукових_інтересів: історія церкви, історія релігії, історія протестантизму, філософія релігії, технічні іновації.

?Попович Василь Васильович – начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; доктор технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100002534298216 Коло_наукових_інтересів: еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та породних відвалів вугільних шахт, екологічна логістика, екологічний менеджмент, побутові відходи, лісові пожежі

?Чемерис Ганна Юріївна – в.о. зав.кафедри, старша викладачка кафедри дизайну Запорізького національного університету; доктор філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка https://www.facebook.com/chemeris.anyta/Коло_наукових_інтересів: вища освіта; дизайн-освіта; комп’ютерна графіка (2D/3D); проектування користувацького інтерфейсу (UI/UX); візуальне програмування; іммерсивні технології (AR/VR).

?Галкін Андрій Сергійович – професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра транспортних систем і логістики; д.т.н https://www.facebook.com/profile.php?id=100007998003648 Коло_наукових_інтересів: сталий розумний транспорт, міська логістика, людський фактор на транспорті, ергономіка, поведінка споживачів в логістичних системах

?Пільтяй Степан Іванович – доцент кафедри радіоінженерії радіотехнічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/crosspolar/Коло_наукових_інтересів: Антенні системи із поляризаційним обробленням сигналів, ортомодові перетворювачі, поляризатори, диплексери, широкосмугові фазовані антенні системи.

?Статус НОМІНАНТА надає також можливості просування власних наукових розробок?, отримання визнання на всю Україну?? та забезпечення свого професіонального росту?. Тому не вагайтесь!

✔️Приймаємо заявки за посиланням ?http://leader-scientist.com.ua/?