Науковець з наукометричною базою_номінанти

📣Шановні науковці!

🆕До кінця прийому заявок на конкурс “Молодий вчений року”🎓 залишається декілька годин. Наразі в нас вже більше 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ заявок.Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

🔵Лавренко Наталія Миколаївна – доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра землеустрою, геодезії та кадастру; Кандидат сільськогосподарських наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100016874957433Коло_наукових_інтересів: Розробка технологій вирощування сільськогосподарських культур; Сучасні аспекти інформатизації сільськогосподарського виробництва на основі моделювання та прогнозування продукційних процесів у агроекосистемах; Землеустрій та кадастр

🔵Чалюк Юлія Олексіївна – доцент кафедри соціології КНЕУ імені Вадима Гетьмана, докторантка кафедри економічної теорії КНЕУ імені Вадима Гетьмана; кандидат економічних наукhttps://www.facebook.com/yulia007Коло_наукових_інтересів: міждисциплінарні дослідження соціально-економічних відносин, глобальних соціальних викликів та асиметрій, міжнародного регулювання соціальної сфери, соціальної відповідальності ТНК, інноваційної соціальної політики ЄС, адаптації України до європейських соціальних стандартів, соціальної економіки, відносин та комунікації

🔵Єрьоміна Ганна Олександрівна – асистент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного; кандидат фармацевтичних наук університетуКоло_наукових_інтересів: Молекулярний дизайн і конструювання нових біологічно активних сполук.

🔵Ступень Оксана Іванівна – доцент кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету; кандидат економічних наук

🔵Кобиляк Назарій Миколайович – доцент кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; доктор медичних наукhttps://www.facebook.com/nazarii.kobyliakКоло_наукових_інтересів: цукровий діабет, хвороби асоційовані із ожирінням, неалкогольна жирова хвороба печінки, кишкова мікробіота, нутрицевтики, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія, COVID-19

🔵Єрмакова Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри педагогіки, української та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв; доктор педагогічних наукhttps://www.facebook.com/tanya.yermakova.3Коло_наукових_інтересів: здоровий спосіб життя молоді засобами мистецтва, формування культури здоров’я зростаючого покоління

🔵Зайцев Роман Валентинович – завідувач кафедри, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; доктор технічних наукhttps://www.facebook.com/zaitsev.romanКоло_наукових_інтересів: – Дослідження електричних та електронних властивостей, діодних параметрів, спектральної залежності

🔵Троханяк Віктор Іванович – доцент кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004487890203Коло_наукових_інтересів: Наукові інтереси охоплюють три галузі знань: технічна теплофізика, вентиляція та сільське господарство. В основі яких лежать наступні дослідження:- проведення експериментальних досліджень, чисельного моделювання та оптимізації геометричних параметрів інтенсифікації теплообміну та гідродинаміки на плоскій поверхні;- дослідження впливу епоксидних композиційних покриттів на гідродинаміку та процеси теплопередачі компактних пучків труб малих діаметрів;- проведення експериментальних та теоретичних досліджень в розробці електротехнологічного комплексу для приготування рідких кормів на базі роторно-пульсаційних технологій;- проведення чисельних та експериментальних досліджень процесів зберігання теплової енергії при фазових перетвореннях матеріалів фазових змін з наночастинками металів;- проведення наукових дослідженнях модернізації системи мікроклімату у тваринницьких і птахівничих приміщеннях із використанням низькопотенціальної енергії ґрунту;- вдосконалення елементів систем сільськогосподарської техніки для підвищення врожайності.

🔵Бреус Денис Сергійович – доцент кафедри екології Херсонського державного аграрно-економічного університету; кандидат сільськогосподарських наукКоло_наукових_інтересів: Екологія, охорона навколишнього природного середовища

🔵Мар’єнко Майя Володимирівна – старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; кандидат педагогічних наукhttps://www.facebook.com/popelmaiiaКоло_наукових_інтересів: Хмаро орієнтовані системи, хмарні сервіси, хмані технології, відкрита наука, хмаро орієнтовані системи відкритої науки, підвищення кваліфікації вчителів, EOSC

🔵Лендєл Тарас Іванович – доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/taraslendelКоло_наукових_інтересів: Розробка комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними параметрами в спорудах закритого ґрунту. Робота над створенням методів енергоефективного керуванняелектротехнічними комплексами для забезпечення параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту з урахуванням особливостей рослин. Впровадження сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій для керування технологічними процесами в біотехнічних об’єктах, при цьому системи автоматизованого керування реалізуються мікропроцесорними засобами із можливим їх об’єднанням глобальною Інтернет мережею (принцип «Інтернет речей»).

🔵Яснолоб Ілона Олександрівна – начальник науково-дослідного сектору Полтавського державного аграрного університету; доцент кафедри підприємництваі права; кандидат економічних наукКоло_наукових_інтересів: економіка сільського господарства, аграрний бізнес, стратегія інноваційного розвитку держави, економічна та продовольча безпека держави

🔵Пришляк Наталя Вікторівна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ; кандидат економічних наукhttps://www.facebook.com/nataly.prishlyakКоло_наукових_інтересів: Науковий напрямок: біоенергетика, біопалива, сталий розвиток.

🔵Шимкович Володимир Миколайович – старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/shymkovych.volodymyrКоло_наукових_інтересів: Проєктування та реалізація програмних і апаратних засобів зі штучним інтелектом

🔵Єременко Олександра Сергіївна – професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, Харківський національний університет радіоелектроніки; доктор технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005571938414Коло_наукових_інтересів: Управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, відмовостійка і безпечна маршрутизація, мережна безпека, кіберстійкість, відмовостійкість

Остання можливість обрати номінацію та відправити анкету.Приймаємо заявки за посиланням 👉http://leader-scientist.com.ua/👍