Науковець з наукометричною базою_номінанти

?Шановні науковці!

Прийом заявок завершено☝️. Отже, в нас 1️⃣2️⃣5️⃣1️⃣ заявок. Всіх вітаємо, хто отримав статус “НОМІНАНТ”❗️Заходьте на сайт та перевіряйте наявність вашого прізвища серед списка номінантів.??Знаходьте себе серед номінантів та додавайте почесне звання, а саме: Номінант «Молодий вчений року»?‍? через використання рамки на ФБ (зайти на свій профіль ФБ, натиснути на аватарку, натиснути «добавити рамку», в пошуку рамок ввести – «Молодий вчений року»).Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

?Пальчиков Віталій Олександрович – Директор науково-дослідного інституту хімії та геології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; доктор хімічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011011327376Коло_наукових_інтересів: Хімія каркасних (поліедричних) сполук, N,O,S-гетероцикли, нові синтетичні методології,механізми та стереохімія органічних реакцій, синтез біологічно активних та природних сполук

?Цехмістренко Оксана Сергіївна – доцент кафедри екології та біотехнології Білоцерківський національний аграрний університет; доктор сільськогосподарських наукhttps://www.facebook.com/oksana.tsekhmistrenko/Коло_наукових_інтересів: Хімія, біологія, біотехнологія

?Дешко Людмила Миколаївна – професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор юридичних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002896163879Коло_наукових_інтересів: Міжнародне право охорони здоров’я, конституційне право, права людини.

?Гончарук Інна Вікторівна – проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, провідний науковий співробітник Вінницького національного аграрного університету; доктор економічних наукhttps://www.facebook.com/inna.goncaruk/Коло_наукових_інтересів: 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; 2. Енергетика та енергоефективність; 3. Раціональне природокористування.

?Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна – науковий співробітник науково-дослідної частини Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кандидат хімічних наукhttps://www.facebook.com/@@@Коло_наукових_інтересів: Квантова хімія, квантовохімічна теорія в органічній хімії, матеріалознавство, молекулярна спектроскопія, теорія хімічного зв’язку, гетероциркулени як перспективні емітери та напівпровідникові матеріали, металокомплексні сполуки, графеноподібні матеріали, ароматичність органічних сполук, ароматичність перехідного стану, кристалічна упаковка, аналіз поверхонь Хіршфельда, міжмолекулярні взаємодії, теорія функціоналу густини, теорія магнітно-індукованих кільцевих струмів.

?Кучер Леся Юріївна – доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва; кандидат економічних наукКоло_наукових_інтересів: Аграрна економіка, економіка природокористування

?Кучер Анатолій Васильович – доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, заступник директора з навчальної роботи навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; головний науковий співробітник відділу науково-економічної діяльності, інновацій та координації міжнародного співробітництва Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»; доктор економічних наук, кандидат педагогічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100016330563311Коло_наукових_інтересів: Аграрна економіка; екологічна економіка та менеджмент; стале управління ґрунтами; сталі, кліматичні й зелені фінанси; управління екологічними проєктами

?Степенко Сергій Анатолійович – провідний науковий співробітник, Національний університет «Чернігівська політехніка»; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/serhii.stepenkoКоло_наукових_інтересів: Електротехніка, альтернативні та відновлювані джерела електроенергії, фотоелектричні перетворювачі та системи електроживлення на їх основі, енергоефективність, якість електричної енергії, корекція коефіцієнта потужності, напівпровідникові перетворювачі напруги і системи керування для них, квазірезонансні перетворювачі та відповідні системи керування, імпедансні та квазіімпедансні перетворювачі напруги постійного струму, імпедансні та квазіімпедансні інвертори, відповідні системи керування та їх застосування в системах електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів.

?Мазур Ольга Юріївна – науковий співробітник, Інститут фізики гірничих процесів НАН України; кандидат фізико-математичних наукhttps://www.facebook.com/olga.mazur.37201Коло_наукових_інтересів: Кінетика і термодинаміка, синергетика, статистична фізика, явища самоорганізації в сильно нерівноважних системах (доменні структури сегнетоелектриків, мультифероіків та магнетиків, біологічні системи), методи контролю невпорядкованих систем. Люблю читати наукові та науково-популярні книжки з метою побачити, як можна просто і легко пояснити великі фізичні концепції людям, які цікавляться фізикою, але не є спеціалістами.

?Попадинець Назарій Миколайович – заступник директора, доцент кафедри економіки та маркетингу Науково-навчального інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”; доктор економічних наукКоло_наукових_інтересів: споживчий ринок, внутрішня торгівля, біоекономіка, територіальний маркетинг, природно-ресурсний потенціал територіальних громад

?Єрьоміна Ганна Олександрівна – асистент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету; кандидат фармацевтичних наукКоло_наукових_інтересів: Молекулярний дизайн і конструювання нових біологічно активних сполук.

?Ступень Оксана Іванівна – доцент кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету; кандидат економічних наук

?Кобиляк Назарій Миколайович – доцент кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; доктор медичних наукhttps://www.facebook.com/nazarii.kobyliakКоло_наукових_інтересів: цукровий діабет, хвороби асоційовані із ожирінням, неалкогольна жирова хвороба печінки, кишкова мікробіота, нутрицевтики, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія, COVID-19

?Пільтяй Степан Іванович – доцент кафедри радіоінженерії радіотехнічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/crosspolar/Коло_наукових_інтересів: Антенні системи із поляризаційним обробленням сигналів, ортомодові перетворювачі, поляризатори, диплексери, широкосмугові фазовані антенні системи.

?Єрмакова Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри педагогіки, української та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв; доктор педагогічних наукhttps://www.facebook.com/tanya.yermakova.3Коло_наукових_інтересів: здоровий спосіб життя молоді засобами мистецтва, формування культури здоров’я зростаючого покоління

?Зайцев Роман Валентинович – завідувач кафедри, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; доктор технічних наукhttps://www.facebook.com/zaitsev.romanКоло_наукових_інтересів: – Дослідження електричних та електронних властивостей, діодних параметрів, спектральної залежності фоточутливості, фотоелектричних характеристик для оптимізації тонкоплівкових та монокристалічних сонячних елементів.

?Троханяк Віктор Іванович – доцент кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004487890203Коло_наукових_інтересів: Наукові інтереси охоплюють три галузі знань: технічна теплофізика, вентиляція та сільське господарство.