Монографія (від 1 до 3-х співавторів)_номінанти

Шановні науковці!

Сьогодні був старт голосування за номінантів блоку 1 конкурсу “Молодий вчений року”. Чекаємо на активне голосування, адже у номінантів є наукові здобутки. Одним з таких здобутків вважається наявність монографії. Тому сьогодні ми розпочинаємо публікувати номінантів з номінації “Монографія (від 1 до 3-х співавторів) (до речі ця номінація також дуже популярна серед номінантів):

Буренков Віктор Миколайович – старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій (Запорізький національний університет)

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006185677545

Коло_наукових_інтересів: Досліджую політичну та соціальну історію України ХХ-ХХІ ст. Основний фокус моїх наукових інтересів направлений на політичних еліт УРСР та СРСР. Також працю над написання докторської дисертації, тема якої, повязана із вивчення неформальних практик радянських еліт (номенклатури) післявоєнного періоду

Назва_Книжки: Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.)

Васильчук Євген Олегович – доцент, кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж, доктор політичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001694317844

Коло_наукових_інтересів: Молодіжний радикалізм, політичний екстремізм, теорія національної безпеки

Назва_Книжки: Правий радикалізм в Україні

Вітренко Людмила Олексіївна – 2014-2020 Університет ДФС України, викладач; 2020-2021 ТОВ “Аудиторська фірма “Мазар Україна”, аудитор

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/ludochka.vitrenko/

Коло_наукових_інтересів: питання фінансового забезпечення закладів вищої освіти, фінансування освіти, вищої освіти, економіка знань

Назва_Книжки: Фінансування закладів вищої освіти в Україні

Запорожець Артур Олександрович – докторант, старший науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/arthur.zaporozhets

Коло_наукових_інтересів: Енергетика; оптимізація процесів; системи моніторингу, діагностування та контролю; алгоритми та структури; метрологія; статистичний аналіз

Назва_Книжки: Control of Fuel Combustion in Small and Medium Boilers

Корпіта Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Львівського національного аграрного університету

Коло_наукових_інтересів: Аграрні та природничі науки, гербологія. фізіологія рослин, захист рослин

Назва_Книжки: Продуктивність ячменю ярого і картоплі в агроценозах західного Лісостепу України

Морозова Ольга Станіславівна – професорка кафедри історії (бвз) Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, докторка історичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://m.facebook.com/olga.chdu

Коло_наукових_інтересів: історія України ХІХ — ХХІ ст., сучасна польська історіографія, українсько-польські відносини, мовне питання в Україні, історія освіти України, історія Польщі, історія Миколаївщини

Назва_Книжки: Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії : монографія

Овсянніков Вячеслав Георгійович – старшиий викладач кафедри музичного мистецтва естради КЗВО КОР Академія мистецтв імені Павла Чубинського; кандидат мистецтвознавства

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/slava.ovsiannykov/

Коло_наукових_інтересів: Українська сучасна музична культура, зарубіжна популярна музична культура, звукорежисура.

Назва_Книжки: ПОП-РОК ЯК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Прокопчук Олена Тодорівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва, кандидат економічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/

Коло_наукових_інтересів: Страхування, агрострахування, страховий ринок, агростраховий ринок, податкова політика

Назва_Книжки: “Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики”

Ревякін Георгій Володимирович – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат економічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006082500581

Коло_наукових_інтересів: Економічні цикли та фінансові кризи

Назва_Книжки: Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи

Торічний Вадим Олександрович – доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/theTORIK

Коло_наукових_інтересів: Інформаційна безпека, загрози національній безпеці, державне управління, розвідувальна діяльність органів державної безпеки

Назва_Книжки: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Голосуйте за наших номінантів за посиланням: http://leader-scientist.com.ua/voting

Возможно, это изображение (один или несколько человек и текст)