Фізика та астрономія_номінанти

Шановні науковці!

Сьогодні ми розпочинаємо публікацію номінантів конкурсу “Молодий вчений року” блоку . Й розпочнемо ми з номінації природничо-математичних наук “Фізика та астрономія”:

Демченко Валерій Леонідович – Старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (за сум.)

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/dvaleriyl

Коло_наукових_інтересів: Розробка полімерних нанокомпозитних матеріалів із ефективною антимікробною і противірусною дією.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 8 (за Scopus)

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 0 (за Scopus)

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 10 (за Scopus)

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://www.scopus.com/authid/detail.uri…; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk…; https://orcid.org/0000-0001-9146-8984.

Єрмаков Олег Євгенович – Асистент, Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/agassi93/

Коло_наукових_інтересів: Фізика, фотоніка, метаматеріали

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 3

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 1

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 42

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri… Web of Science/Publons: https://publons.com/researcher/1611687/oleh-yermakov/ ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9446-0670 Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VDeJOhUAAAAJ&hl=en

Заіка Володимир Володимирович – Аспірант. Інститут металофіщики ім.Г.В.Курдюмова

Коло_наукових_інтересів: Тонкі плівки, аморфні сплави, біоматеріали.

Посилання_на_наукові_профілі_Web_of_Science_Publons_та_ін_: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk…

Загальна_кількість_публікацій_за_2020_рік_Scopus_або_WoS_: брав участь у двох конференціях, але у 2021.

Загальна_кількість_цитувань_за_2020_рік_Scopus_або_WoS: –

Зайцев Роман Валентинович – Завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/zaitsev.roman/

Коло_наукових_інтересів: – Дослідження електричних та електронних властивостей, діодних параметрів, спектральної залежності фоточутливості, фотоелектричних характеристик для оптимізації тонкоплівкових та монокристалічних сонячних елементів.

– Розробка високоефективних сонячних елементів і перетворювачів на основі напівпровідникових структур.

– Перетворення сонячного світла в електричну енергію, сонячні станції, системи перетворення енергії

– Розробка імітаторів сонячного спектра нового типу для дослідження параметрів сонячних батарей.

– Мікропроцесорні та вбудовані системи автоматизації вимірювань, розробка нових приладів.

– Програмування.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 4

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 7

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 0

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://orcid.org/0000-0003-2286-8452, https://www.scopus.com/authid/detail.uri…, https://publons.com/researcher/H-8230-2018, https://scholar.google.com.ua/citations?user=ncQd7QcAAAAJ

Замруєва Оксана Валерієвна – доцент, старший науковий співробітник кафедри Теоретичної та компютерної фізики імені А.В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі Українки

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/ksyosha.zamurueva/

Коло_наукових_інтересів: Фізика напівпровідників; комп’ютерна фізика.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 1

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 0

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 64

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://orcid.org/0000-0003-0032-0613 https://www.scopus.com/authid/detail.uri… https://scholar.google.com/citations?user=n9IInAoAAAAJ&hl=uk

Кашуба Андрій Іванович – старший науковий співробітник, кафедра загальної фізики, Національний університет “Львівська політехніка”

Коло_наукових_інтересів: фізика напівпровідників і діелектриків, тонкі плівки, сонячна енергетика, першопринципні розрахунки

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 14 (Scopus; https://www.scopus.com/authid/detail.uri…)

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 0 (Scopus; https://www.scopus.com/authid/detail.uri…)

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 64 (Scopus; https://www.scopus.com/authid/detail.uri…)

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://www.scopus.com/authid/detail.uri…; https://orcid.org/0000-0003-3650-3892; https://publons.com/researcher/1769904/andrii-kashuba/; https://scholar.google.ru/citations?user=zTXcfmkAAAAJ&hl=uk

Мазур Ольга Юріївна – Науковий співробітник, Інститут фізики гірничих процесів НАН України

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/olga.mazur.37201

Коло_наукових_інтересів: Кінетика і термодинаміка, синергетика, статистична фізика, явища самоорганізації в сильно нерівноважних системах (доменні структури сегнетоелектриків, мультифероіків та магнетиків, біологічні системи), методи контролю невпорядкованих систем. Люблю читати наукові та науково-популярні книжки з метою побачити, як можна просто і легко пояснити великі фізичні концепції людям, які цікавляться фізикою, але не є спеціалістами.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 1

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 1

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 2

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://www.scopus.com/authid/detail.uri… https://scholar.google.com.ua/citations?user=UKqdLoIAAAAJ… https://orcid.org/0000-0001-7375-6309

Михайлова Галина Юріївна – старший нвуковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/halina.mikhaylova

Коло_наукових_інтересів: вуглецеві наноматеріали та композити, що їх містять, їх іластивості та можливості їх функціоналізації

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 3

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 1

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 2

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://www.scopus.com/authid/detail.uri… https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk…

Мінакова Ксенія Олександрівна – доцент кафедри фізики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/fridayjohnes/

Коло_наукових_інтересів: Я займаюсь науковою діяльністю в теоретичнії фізиці та фізиці твердого тіла, після захисту кандидатської дисертації продовжую вивчати поведінку наноструктур на основі графену та моделювання та розрахунки процесів, що їх описують, а також додатково працюю у напрямку вивчення PVT – технологій та фотовольтаїки, а саме моделюванні та модернізація існуючих PVT систем задля збільшення ККД.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 3

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 5

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 30

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://orcid.org//0000-0002-8869-1082 Scopus Author ID: 56669820000 https://publons.com/researcher/3596510/kseniia-minakova/ Web of Science ResearcherID AAM-5996-2020

Рачій Богдан Іванович – Професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Коло_наукових_інтересів: Розробка та модифікація методик отримання нанопористих вуглецевих матеріалів із сировини рослинного походження, які володіють розвинутою площею поверхні заданої морфології та контрольованим розподілом пор за розмірами. Апробація даних вуглеців, як матеріалу електродів електрохімічних конденсаторів.

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 10 статей у Scopus.

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: –

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 59 цитувань у Scopus.

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: ORCID – https://orcid.org/0000-0001-8895-0737, Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri…, Publons – https://publons.com/researcher/AAN-8835-2020/

Терещенко Алла Володимирівна – Старший науковий співробітник Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ імені Мечникова

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://m.facebook.com/allysia.TAV

Коло_наукових_інтересів: Розробка оптичних та оптоелектронних сенсорів, зокрема біо- та імуно-сенсорів на основі наноструктурованих оксидів металів (TiO2, ZnO та інших) з метою їх застосування у медичній для сільсько-господарській галузях

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 5 статтей у Scopus (та WoS), опубліковані в журналах Q1, Q2

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 3 статті на основі доповідей конференцій у Scopus

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 36 цитувань у Scopus

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4640-0881, https://www.scopus.com/authid/detail.uri…, Web of Science Researcher ID: M-7434-2017, Publons: https://publons.com/researcher/2069838/alla-v-tereshchenko/ , Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HvPBfd8AAAAJ

Терещук Володимир Валерійович – Фізика та астрономія; КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коло_наукових_інтересів: Нанофізика, фізика поверхні, метаматеріали, фізика високих енергій

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 3

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: 0

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 14

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://www.scopus.com/authid/detail.uri…

Троянський Володимир Володимирович – Senior Researche, Scientific Research Institute “Astronomical Observatory”, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine.

Коло_наукових_інтересів: Малі тіла Сонячної системи

Кількість_статей_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: DOI: 10.5194/epsc2021-840

DOI: 10.5194/epsc2021-217

DOI: 10.1051/0004-6361/202039579

DOI: 10.1016/j.icarus.2020.114158

DOI: 10.1051/0004-6361/202038062

DOI: 10.5194/epsc2020-699

DOI: 10.5194/epsc2020-1128

Кількість_матеріалів_конференції_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найбільшою_кількістю_публікацій_у_базі_за_звітний_рік__: DOI: 10.5194/epsc2021-840

DOI: 10.5194/epsc2021-217

DOI: 10.5194/epsc2020-699

DOI: 10.5194/epsc2020-1128

Кількість_цитувань_у_Scopus_або_WoS_не_сумарний_а_за_найвищим_значенням_у_базі_за_звітний_рік__: 11

Посилання_на_наукові_профілі_ORCID_Scopus_Web_of_Science_Publons_Scholar_: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5899-2300, https://www.scopus.com/authid/detail.uri…, https://scholar.google.com/citations?user=NnRcxzoAAAAJ&hl=uk