Проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»_обговорення

Для визначення правових та економічних засад підтримки та розвитку інноваційної діяльності України, створення сприятливих умов для провадження інноваційної діяльності, визначення засад державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності, МОН пропонує до громадського обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Проєкт акта розроблено на виконання кроку 263 Плану законопроєктних робіт Верховної Ради України на 2021 рік, кроку 612 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік та відповідно до пріоритету 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Законопроєктом пропонується:

вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;

оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;

зняти бюрократичні обмеження під час державної реєстрації інноваційних проєктів;

визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;

створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності;

оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;

визначити надавачів державної підтримки;

стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості впроваджених нових технологічних процесів та нових видів продуктів;

сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та підвищенню конкурентоспроможності економіки, забезпечення впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 29 жовтня 2021 року на e-mail: krukevych@mon.gov.ua, Оксана Крукевич, державний експерт експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій МОН.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/gromadske-obgovorennya…