Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”»_обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”».

«Дослідницька інфраструктура – невід’ємна складова модернізації та розвитку науки в Україні. Тож МОН розроблено законопроєкт, яким пропонуємо удосконалити правові норми функціонування та розвитку різних форм дослідницької інфраструктури. Зокрема, законопроєкт передбачає адаптацію нормативно-правових актів до законодавства ЄС щодо суб’єктів, дослідницької інфраструктури та регулювання їхньої діяльності. Крім того, документ має на меті розширення видів державної підтримки наших молодих вчених», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Законопроєктом пропонується:

адаптувати нормативно-правові акти до законодавства ЄС щодо суб’єктів, дослідницької інфраструктури та регулювання їхньої діяльності;

виокремити об’єкти дослідницької інфраструктури;

оновити норми закону щодо центрів колективного користування науковим обладнанням, державних ключових лабораторій та національних наукових центрів у частині визначення їхніх основних завдань діяльності, необхідності відкритого доступу до них та способів об’єднання з метою оптимального використання основних фондів (зокрема об’єктів дослідницької інфраструктури) оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової та науково-технічної експертизи, підготовки кадрів;

усунути законодавчі неузгодженості, що мають місце у положеннях Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та стосуються функціонування різних суб’єктів дослідницької інфраструктури;

змінити визначення терміну «молодий вчений»;

визначити умови продовження статусу молодого вченого після досягнення ним граничного віку;

визначити категорії молодих вчених, відповідно до етапів розвитку їхньої кар’єри;

визначити види державної підтримки молодих вчених відповідно до їхніх категорій.

Розроблення законопроєкту передбачено пунктом 264 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року №1165-IX та кроком 613 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №276-р.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 5 листопада 2021 року на e-mail: prylutska@mon.gov.ua, Ірина Прилуцька, державний експерт експертної групи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій МОН.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-proponuye-udoskonaliti-pravovi…