Gratulacje naszym kolegom i koleżankom z @KRD 15-lecia! Wszelkich sukcesów naukowych i życiowych! Rozwoju samorządności doktoranckiej i osiągnięć życiowych!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Вітаємо наших колег з @KRD з 15-річчям! Усіх успіхів у науці та житті! Розвиток аспірантського самоврядування та життєвих досягнень!

Возможно, это изображение (текст)