??? МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ РОКУ_2020

Знайомимо Вас ближче з кожним номінантом Конкурсу “Молодий вчений року” в кожній номінації з метою популяризації молодих вчених та їх наукових здобутків в суспільстві!

БІЛУЩАК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ – к.т.н., старший науковий співробітник відділу математичного моделювання нерівноважних процесів Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, доцент кафедри обчислювальної математики та програмування Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Номінація 17 «Науковець з наукометричною базою»

На конкурс представлено дві публікації за 2020 рік, що індексуються наукометричною базою Scopus. Популяризацію дослідження здійснено виступом серед молодих вчених НАН України на Бюро відділення математики з науковим повідомленням на тему: «Математичне моделювання процесів конвекції-дифузії частинок забруднення з урахуванням міжфазного масообміну у багатошарових промислових фільтрах води».

Номінація 37 «Математика та статистика»

Наукові розробки та напрацювання стосуються таких напрямів наукових досліджень як математичне моделювання процесів масоперенесення в складених тілах з мікроструктурою; розроблення аналітичних, числових та аналітико-числових методів розв’язування крайових і контактно-крайових задач дифузійного типу в одно-, дво- та трифазних багатокомпонентних тілах та розроблення програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів перенесення в реальних структурах.

Номінація 82 «Винахідник року в галузі фізико-технічних та математичних наук»

Розробив метод чисельного розв’язування нелінійного функціонального рівняння на відрізку невідомої довжини, який застосований до знаходження часу насичення промислових каркасно-засипних фільтрів води.

Розробив чисельний метод подвійного інтегрування зі змінними межами за такими етапами: встановлення змінної області інтегрування; накладення змінної прямокутної сітки на область інтегрування; виділення у змінній області інтегрування підобластей, які складаються з квадратних і трикутних елементів; застосування квадратур у підобласті, яка складається з квадратних елементів; здійснення триангуляційного розбиття вздовж змінної межі; обчислення об’ємів елементарних елементів, в основі яких є трикутники; підрахунок вихідного інтеграла; встановлення похибки обчислень.

Email: byixx13@gmail.com

Хочете детальніше дізнатись про номінантів Конкурсу, тоді переходьте за посиланням

http://leader-scientist.com.ua/nominante

Возможно, это изображение (1 человек и текст)