Контакти

ВАЩУК
Олеся Петрівна
2021доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”,
голова правління ГО “Міжнародна фундація розвитку”, керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради

067-559-76-46

vaschuk08

earth.olesia@gmail.com
СІМАХОВА Анастасія Олексіївна2021Доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради

050 481 63 33

natturlix@gmail.com
ПОЛІЩУК
Євгенія Анатоліївна
2021Доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради

097 705 27 33
093 470 10 32

yevheniia.polishchuk@gmail.com
ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович2021Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу управління станом гірничого масиву, голова Ради молодих вчених Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, секретар Ради

095-240-40-07
095-865-44-16

andreykh918@gmail.com; khorolskiyaa@ukr.net;

Рада молодих учених при МОН в мережі Інтернет має такі сторінки: