Організаційна

Рада молодих учених при МОН з 2012-2020 рр. організувала і стала співорганізатором конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, спрямованих на підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вчених в Україні та в інших державах. Зокрема:

 • воркшоп «Корупція та антикорупційна політика», лютий 2020 р.;
 • проект “Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України”, квітень-серпень 2020 р.;
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України”, 4 червня 2020 р.;
 • конференція Ради молодих учених при МОН України «Як молодому вченому мати баланс «сім‘я та робота», 08 липня 2020 року;
 • Всеукраїнський (національний) конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ”, серпень 2020 р.;
 • Перша Школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (Літня), 17-21 серпня 2020 р.;
 • Круглий стіл «Можливості реалізації освітнього і наукового потенціалу молодих учених в умовах сучасного університету» 04 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ;
 • Круглий стіл «Академічне підприємництво в Україні» Фонду Фрідріха Науманна за Свободу 10 грудня 2015 р., м. Київ;
 • Всеукраїнський семінар за результатами проекту ATHENA «Сприяння сталості та автономії вищих навчальних закладів», 3 грудня 2015 р., м. Київ;
 • V Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus» 26-27 листопада 2015 р., м. Львів;
 • IV Міжнародна конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 10 листопада 2015 р., м. Київ;
 • Круглий стіл до Міжнародного дня науки – «Молода наука України: національні та глобальні виклики”, 9 листопада 2015 р., м. Київ;
 • Форум «Наука. Освіта. Економіка. Інтеграція для сталого розвитку», 15-16 жовтня 2015 р., м. Київ;
 • Круглий стіл «Перспективи освітніх новацій і наукових досліджень у формуванні економіки знань», 16 жовтня 2015 р., м. Київ;
 • Міжнародна конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій», 28-29 травня 2015 р., м. Київ;
 • Круглий стіл «Співпраця наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва», 28 квітня 2015 р., м. Київ;
 • Науково-практичний семінар «Яка освіта робить успішним: HARD SKILLS, SOFT SKILLS і виклики часу», 22 квітня 2015 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», 17-18 квітня 2015 р., м. Львів;
 • Круглий стіл «Державне регулювання діяльності молодого ученого в Україні» на базі Української інженерно-педагогічної академії, 08 квітня 2015 року, м. Харків;
 • семінар «Проблеми молодіжної науки. Стан. Перспективи», 25 листопада 2014 р., м. Київ;
 • Міжнародна конференція «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України. Програми наукової мобільності (дії Марії Склодовської-Кюрі)», 30 вересня – 1 жовтня 2014 р., м. Полтава;
 • Міжнародна конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)», 29-30 травня 2014, м. Полтава;
 • ІII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) „Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності”, 24-26 квітня 2014 р., м. Чернівці;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді», 24-25 квітня 2014 р., м. Одеса;
 • ХIХ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, що була присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України та проводилась в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки», 17-18 квітня 2014 р., м. Київ;
 • XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти», 17 квітня 2014 р., м. Київ;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 11-12 квітня 2014 р., м. Львів;
 • проект «Школа молодих учених», лютий-травень 2014 р. на базі Донецького національного університету;
 • конкурс серед молоді «Студентське досягнення року» в експертизі наукових та особистісних здобутків, 21 січня 2014 р., м. Донецьк;
 • IV Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», який відбувся на базі Національного університету «Львівська політехніка», 21-23 листопада 2013 р., м. Львів;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ Каришинські читання), яка відбулася на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 29-30 травня 2013 р., м. Полтава;
 • ХVIII Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, яка пройшла в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» присвячена 150-річниці від дня народження В. І. Вернадського на базі Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, 26 квітня 2013 р., м. Київ;
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 18-20 квітня 2013 р., м. Чернівці;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці від дня народження А.С. Макаренка, 12–14 березня 2013 р., м. Полтава;
 • Х Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася на базі Тернопільського національного економічного університету, 21-23 лютого 2013 р., м. Тернопіль;
 • Урочисте засідання рад молодих вчених на честь 95-річчя від дня заснування Національної академії наук України, 15 листопада 2013 р., м. Київ, яке відбулось на базі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.