Україна

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
 
  • Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text
 
  • Премія Президента України для молодих вчених
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779/2000#Text
 
  • Щорічний конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт)
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0263-02#Text
 
  • Стипендії Президента України для молодих вчених
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF#Text
 
  • Щорічний конкурс наукових проєктів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД)
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002#Text
 
  • Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text
 
  • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text
 
  • Щорічна конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073550-07#Text
 
  • Щорічна Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
Нормативне регулювання: http://www.nas.gov.ua/young/UA/awardsNASU
 
ГРАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом FUTURA, можна знайти в міжнародному журналі (архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).