ОСІННЯ_ШКОЛА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ_СЛУХАЧІ_ЗНАЙОМСТВО

Вже 30 листопада 2020 р. стартує Осіння школа молодого науковця РМУ при МОН у 2020 р. Ми вдячні кожному, хто зареєструвався та виявив бажання стати частиною проєкту. Ваша професійна активність та прагнення до нового й інноваційного мотивує нас вже зараз анонсувати проведення Зимової школи молодого науковця РМУ при МОН у лютому 2020 р.

А наразі, знайомтесь, саме ці молоді науковці стануть слухачами Осінньої школи молодого науковця.

ЄЛИЗАВЕТА КУЛІКОВА, аспірант Одеського національного економічного університету та Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, викладач кафедри фін. менеджменту та фондового ринку ОНЕУ, викладач економічних дисциплін в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, голова Ради молодих вчених ОНЕУ.

Сфера інтересів у науковій діяльності: страхування; соціальне страхування; пенсійне страхування; фінанси страхових організацій; місцеві фінанси; фінанси суб’єктів господарювання; історія.

ЮЛІЯ ПОЧИНОК, українська дослідниця психологічних явищ у мистецтві, займається арт-терапією та музикотерапією. Зокрема розкрила поняття синестезії на основі українських та зарубіжних мистецьких практик. Відкрила проєкт «Експериментальне мистецтво: арт-терапія та музикотерапія» при Медіа лабораторії в ПК «Березіль» (2020), заснувала спільно з Олегом Вакарчуком «International Publishers Company TatGroup» (2020), при якій відкрила міжнародний фаховий науковий журнал «Experimental Psychology & Human Sciences» (2020). Коло наукових зацікавлень: нетрадиційна медицина, експериментальна психологія, арт-терапія, поетична терапія, музикотерапія, синестезія, експериментальне мистецтво, експерименталізм.

ОЛЬГА ПОПЕЛО, доктор економічних наук, доцент Чернігівського Національного технологічного університету, Голова наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених НУ «Чернігівська політехніка», Член робочої експертної групи з розробки Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року. Наукові інтереси охоплюють проблематику розвитку продуктивних сил та регіональної економіки. Зокрема, наукові роботи присвячені вивченню особливостей розвитку підприємництва та модернізації продуктивних сил регіонів України в умовах переформатування владних повноважень.

ОЛЕКСАНДРА КОНОНОВА, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБА),здобувач наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 051 – «економіка» кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ ПДАБА, Голова Ради молодих вчених , ДВНЗ ПДАБА, Член редакційної колегії наукових видань Southern Caucasus Media Group. Наукові інтереси: конкурентоспроможність будівельних підприємств, стратегічний менеджмент, стратегічний потенціал будівельних підприємств, організація бухгалтерського обліку, бізнес-аналіз будівельних підприємств, управління корпорацією, стратегія, розвиток, будівельна індустрія.

МИРОСЛАВА КУПИРА, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького НТУ та доцент кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО. Наукові інтереси: теоретичні та прикладні аспекти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку депресивних регіонів, механізми бюджетного забезпечення в системі соціально-економічної безпеки, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України, імперативи структурної модернізації економіки.

СОФІЯ ТЕСЛЮК, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, старший викладач кафедри фінансів. Наукові інтереси

Недержавні пенсійні фонди та управління їх активами, криптовалюта.

ТЕТЯНА КАСЬЯНЕНКО, аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв, викладач дисциплін «Візуальні практики», «Історія мистецтва та архітектури» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Сфера інтересів: кураторська та галерейна діяльність; дослідження неокласичних тенденцій першої третини ХХ століття, як векторних для моделювання та прогнозування можливих шляхів розвитку мистецтва XXI століття; пошук сучасних методологічних підходів та спроба застосування мови метамодерну для дослідження і автентифікації мистецьких процесів початку XX століття.

СОФІЯ БЕРЕЗКА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), член Ради молодих учених ДВНЗ ДДПУ, член громадської організації “Молодь Сходу України”, автор та координатор проєкту «Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону» (грант від Програми «U-LEAD» з Європою) у 2019 році, сфера наукових інтересів практична психологія, фасилітація, тренінгова робота, психологічний супровід особистості у закладах освіти; психологічна корекція.

ІННА МАРЧУК, аспірантка Кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти». голова Ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Сфери зацікавленості: менеджмент освіти, управління закладами освіти, вища освіта, освітня політика, державно-громадське управління, реформування щодо нормативно-правової бази галузі менеджменту освіти України.

ЄВГЕНІЯ КУЛІНІЧ, аспірантка Одеської національної академії харчових технологій, технологія вина і туристичного бізнесу, харчові технології. Наразі працює на посаді технолога-винороба у ТОВ «СТЕРХ». Має досвід роботи у хімічній лабораторії з проведення аналізів вина з основних фізико-хімічних показників та відбору проб вина.

Бажаємо всім учасникам Осінньої школи вдалого продуктивного навчального тижня!

На изображении может находиться: 1 человек, стоит, дерево и на улице
На изображении может находиться: 1 человек, стоит
На изображении может находиться: 1 человек
На изображении может находиться: 1 человек, стоит
На изображении может находиться: 1 человек, сидит, офис и в помещении
На изображении может находиться: 1 человек, сидит и в помещении
На изображении может находиться: 1 человек, часть тела крупным планом
На изображении может находиться: 1 человек, сидит
На изображении может находиться: 1 человек, на улице и природа
На изображении может находиться: 1 человек, часть тела крупным планом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *