УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Всього 132 видань. Дата останнього оновлення: 02.01.2021.

Інфо з https://openscience.in.ua/ua-journals