Зимова_школа_молодого_науковця_знайомство_слухачі

Сьогодні відбулося урочисте відкриття та перший день занять у Зимовій школі молодого науковця, що проходить у смт. Славське у серці українських Карпат.

Варто відзначити, що цікавість до Заходу з боку зареєстрованих осіб була шаленою. Ми отримували дзвінки та листи з усієї України та, врешті-решт, на засіданні Президії РМУ при МОН України було вирішено виділити додаткових 5 місць. Врешті-решт, перші 15 зареєстрованих осіб отримали запрошення до Зимової школи молодого науковця. Раді Вам представити цих амбіційних молодих науковців:

1. Анна Попова – аспірантка Сумського державного університету, спеціальність «Право», тема дисертаційного дослідження «Право на приватність публічних службовців». Має досвід роботи у Кримінально-виконавчій службі України (Державна пенітенціарна служба України). Наразі працює у Сумському апеляційному суді на посаді секретаря судового засідання.

2. Ольга Сушко – з 2014 року працює у «Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського». Викладач на кафедрі фундаментальних дисциплін («Біологічна та медична фізика», «Біологічна фізика та фізичні методи дослідження», «Медична інформатика»). У 2020 р. захистила дисертація на здобуття ступеня кандидата біологічних наук за темою “Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету”.

3. Альона Панасенко – аспірантка (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Тема наукового дослідження: «Формування лексичної англомовної компетентності майбутніх фахівців із фінансів, банківської справи та страхування засобами білінгвального навчання». Працює викладачем англійської мови Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету. Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, психолінгвістика.

4. Анна Вербицька – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Старший викладач кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Має великий досвід міжнародного стажування. Наукові інтереси: медіалінгвістика, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика, лінгвістика емоцій, digital humanities (цифрова гуманістика).

5. Юлія Руденко – аспірантка кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету, спеціальність 073 «Менеджмент». Тема дисертації «Формування системи управління розвитком сільського туризму». Наразі обіймає посаду старшого викладача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами, заступник голови Ради молодих вчених у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради». Сфера інтересів у науковій діяльності: сільський туризм, менеджмент, маркетинг, кооперація, інклюзія.

6. Анна Удовенко – закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, готується до вступу в аспірантуру. Напрям наукових досліджень: ефективні стратегії комунікації в громадських організаціях.

7. Оксана Попкова – аспірантка кафедри української філології та журналістики факультету української й іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету. працювала на посаді асистента, викладача української мови та літератури, паралельно займається підготовкою абітурієнтів до ЗНО та ДПА з української мови та літератури. Тема наукової роботи: «Комунікативно-прагматичний потенціал складних слів у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя».

8. Андрій Магалецький – аспірант другого року навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка спеціальність 032 історія та археологія. Крім того працює в загальноосвітній школі №21 міста Житомира. В наукових дослідженнях в основному фокусується на історії України XX ст. та сьогоденні. В першу чергу мова йде про дослідження політики пам’яті в цей час, її розвитку та трансформації. Важливою темою дослідження є сучасна російсько-українська війна, та роль у ній різноманітних міфів сформованих ще в Радянському Союзі.

9. Світлана Сидорук – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня: «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Розвиток регіональних ринків готельних послуг». Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, готельно-ресторанний потенціал регіону, брендинг громади, інклюзивний туризм. Керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» у Волинській області.

Стипендіат Кабінету Міністрів України.

10. Іван Шека – аспірант кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровьска Політехніка». Сфера наукових інтересів: геомеханіка взаємодії порід і кріплення гірничих виробок, екологічні проблеми використання інноваційних матеріалів при кріпленні виробок, інжинірінг виробничих процесів.

11. Євгенія Федченко – аспірантка 4-го року навчання, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історичного факультету, кафедри історії мистецтв. Сфера наукових інтересів: історія та мистецтво Стародавнього Риму, гендер та сексуальність, римська міфологія, латинська література, методологія історії та історії мистецтв.

12. Аліна Циплюк – кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема наукової роботи «Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі». Старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Член Міжнародної організації «ОМЕP» з вивчення і обміну досвіду роботи дошкільної освіти зарубіжжя. Коло наукових інтересів: здоров’язбережувальне середовище закладів освіти; проектування інноваційної моделі підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності.

13. Тетяна Цувіна – Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.03 – «Цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право», назва дисертації: «Право на суд у цивільному судочинстві». Докторант кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Медіатор, директор Центру медіації при Асоціації випускників Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Адвокат. Сфера наукових інтересів: цивільний процес; європейські стандарти права на справедливий судовий розгляд (п. 1 ст. 6 ЄКПЛ); альтернативні способи вирішення цивільно-правових та господарсько-правових спорів; медіація; цивільний процес ЄС.

14. Яким Якимович – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право» на тему: «Парадигма антропоцентризму суб’єктів публічної влади в конституціоналізмі сучасних держав Центральної та Східної Європи». Місце роботи: Ужгородський національний університет, юридичний факультет, кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. захист кандидатської дисертації; Сфери інтересів у науковій діяльності: дослідження конституційно-правових меж місця людини (суб’єкта владних повноважень) та застосування її потенціалу (знань, умінь і навичок) у функціонуванні державної влади.

15. Єлизавета Коць – Адюнкт, старший викладач Львівського державного університету внутрішніх справ, Капітан поліції. Голова ради молодих вчених при ЛьвДУВС.

Бажаємо Слухачам та Лекторам Зимової школи молодого науковця вдалого навчального тижня, цікавих знайомств та нових наукових звершень.