СТАРТУВАВ КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2022-2023 РОКИ

1 березня 2021 року, оголошено конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023 рр. Організаторами конкурсу є Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідна рада Литви.

Прийом заявок триває до 4 травня 2021 року.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств у статуті яких зазначається діяльність із проведення наукових досліджень України, та науково-дослідних груп установ Литовської Республіки.

Пріоритетні напрями:

інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);

енергетика та енергоефективність;

екологія та раціональне природокористування;

науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;

нові речовини та матеріали;

пріоритетні проблеми у сфері соціальних та гуманітарних наук;

технології оборонного спрямування.

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати наступні документи.

Супровідний лист (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: на бланку установи-заявника, адресований на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Кизима М. О., текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків. Обов’язково зазначити, що дослідження по темі проєкту не фінансуються з держбюджету в межах інших конкурсів.

Форма заявки на участь у конкурсі (2 паперові примірники заявки, скан-копія сторінок з підписами і печаткою від литовського партнера допускається; сторінки з підписами і печаткою від української сторони – лише в оригіналі). Вимоги: двомовна (заповнюється послідовно українською та англійською мовами в одному файлі). Вимоги до усіх пунктів заявки наводяться у файлі заявки.

Лист-підтвердження від литовського партнера-керівника проєкту (1 примірник; скан-копія листа допускається). Вимоги: на бланку установи-партнера, адресований на ім’я керівника установи-заявника, текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, яка має співпадати із назвою проєкту у формі заявки.

Акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: експертна комісія установи затверджує висновок, в якому зазначається, що матеріали проєктної пропозиції не містять відомостей, заборонених до відкритого опублікування, текст у довільній формі.

CV українського та литовського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику). Вимоги: CV кожного керівника оформлюються двома мовами – українською та англійською, текст у довільній формі.

Заповнити форму анкети, до якої обов’язково завантажити заповнену заявку у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку (на папці вказати назву конкурсу, назву установи-заявника, тему проєкту, ПІБ керівника).

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601.

Їх можна подати двома способами:

надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення і повинна бути не пізнішою за останній день конкурсу). Прохання не надсилати документи рекомендованим відправленням Укрпоштою, достатньо обрати просте відправлення. У разі надсилання документів кур’єром Нової пошти документи доставляються до скриньки для листувань у холі МОН за вказаною вище адресою.

подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Етапи відбору

перевірка документів на відповідність вимогам конкурсу;

передача заявок на наукову експертизу;

проведення наукових експертиз паралельно в обох країнах;

ранжування переліку проєктів за результатами наукових експертиз обох сторін;

відбір та затвердження 10-12-ти найрейтинговіших науково-дослідних проєктів для фінансування на засіданні двосторонньої українсько-литовської Комісії;

оприлюднення результатів конкурсу на сайті Міністерства.

Хронологія конкурсу

1 березня – відкриття конкурсу;

4 травня – закриття конкурсу (17:00 CET);

жовтень (орієнтовно) – оголошення результатів;

березень 2022 року (орієнтовно) – укладання договорів на фінансування проєкту.

Критерії оцінювання проєкту:

наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;

можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу і підходу;

здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;

досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;

якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;

участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);

можливості практичного використання результатів проєкту.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Міністерство фінансує витрати українських науковців під час візиту до Литовської Республіки, а саме: витрати на проїзд, проживання, добові, візу за необхідності та медичне страхування (сума добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу розраховуються відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 №98).

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту. Крім того, договором на виконання (передачу) науково-дослідних робіт між МОН та установою-виконавцем проєкту передбачаються статті витрат на закупку матеріалів та на накладні витрати для підтримки організації, де виконується науково-дослідний проєкт.

Візити литовських колег забезпечуються за рахунок литовської сторони.

Додаткова інформація

У конкурсі не можуть брати участь наукові колективи, які отримали фінансування проєктів протягом 2020-2021 рр. Такі колективи можуть подавати проєкти на конкурс тільки після того, як мине 1 рік з моменту закінчення терміну отримання останнього фінансування за цією програмою.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні литовські партнери подали відповідну заявку за тією ж темою досліджень до Науково-дослідної ради Литви.

Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Наука» → «Міжнародні наукові проєкти» → «Двосторонні наукові конкурси» → «Результати конкурсів».

Лише переможці конкурсу будуть поінформовані електронним листом за вказаною у заявці електронною поштою для подальших кроків.

Контакти

З української сторони:

Шевцова Тетяна Володимирівна

Відділ міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Міністерство освіти і науки України

Адреса: м. Київ, 01601, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 210

Тел. +38044 287 82 39

Електронна пошта: shevtsova@mon.gov.ua

З литовської сторони:

Dr. Saulius Marcinkonis

Research Council of Lithuania

Tilto Str. 4-151, LT-01103, Vilnius, Lithuania

Tel. +370 676 17 256

E-mail: saulius.marcinkonis@lmt.lt

Інфо з https://mon.gov.ua/…/startuvav-konkurs-spilnih…