Результати Всеукраїнського конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ»

В номінації агробіологічні науки та ветеринарні науки

1 місце Мринський І.М., Воєводін В.В. Шкідники винограду. Навчальний посібник. (Херсонський державний аграрний університет). 2020 р.

2 місце Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин. За редакцією Яценка І.В., Богатко Н.М., Бібена І.А. Підручник: енциклопедичний курс. (Харківська державна зооветеринарна академія, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Білоцерківський національний аграрний університет). 2019 р.

3 місце Кохановський В.М., Мельник Т.І., Коваленко І.М., Мельник А.В. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. (Сумський національний аграрний університет. 2020

В номінації інженерно-технологічні науки;

1 місце Будівництво та відновлення православних храмів. За редакцією В.В. Лихограй. Монографія. (Харківський національний університет будівництва та архітектури). 2019

2 місце Бабенко Д.В., Горбенко О.А., Доценко Н.А. Механіка матеріалів і конструкцій: навчальний посібник. (Миколаївський національний аграрний університет). 2018

3 місце Шелестов А.Ю., Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я., Ткаченко О.М. Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження Землі. Монографія. (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут космічних досліджень НАН України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікосрького»), 2019

В номінації соціогуманітарні та економічні науки;

1 місце  Павлик Н. Теорія і практика  організації неформальної освіти. Навчально методичний комплекс. (Житомирський державний університет ім. Івана Франка) 2018

2 місце Микитюк О. Українська мова. Навчальний посібник. (Львівська політехніка) 2020.

3 місце Екологічний вимір держави добробуту. Монографія. За редакцією Козюка В.В. (Західноукраїнський національний університет) 2019

В номінації електронне видання.

1 місце Букрєєва О. С., Рибалко І. В. Основи стандартизації та оцінки відповідності навчальний посібник у схемах і таблицях. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 2019

2 місце Гончарук А.Г. «Wine and Winemaking» монографія. (Міжнародний гуманітарний університет) 2019

3 місце Глобальні цілі сталого розвитку. Збірник кейсів. За редакцією Ю.М.Петрушенка (Сумський державний університет) 2020

Спеціальна відзнака «Інноваційне видання»

  • Маренич М.М., Кондратюк М.І., Копішинська О.П., Уткін Ю.В. Інформаційні технології в агрономії. Навчальний посібник. (Полтавський державний аграрний університет) 2017
  • Палій А.П., Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Палій А.П. Науково-методичні основи контролю розробки та застосування засобів дезінфекції. Монографія. (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини) 2020
  • Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії. За редакцією Г.В.Дейниченка. Монографія (Харківський державний університет харчування та торгівлі) 2019
  • Аграрне законодавство періоду Української революції (1917-1921 рр) Збірник документів і матеріалів. За редакцією С.В.Корновенка. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) 2019
  • Вступ до музеєзнавства та пам’яткознавства. Навчальний посібник. За редакцією Гончарової О.М. (Київський національний університет культури і мистецтва), 2019
  • Усик В.І. Фінансові правила в регулюванні освітньої сфери. Монографія (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) 2019
  • Пендюра М.М., Старицька О.О. Поліцейська деонтологія. Навчальний посібник. (Національна академія внутрішніх справ) 2020.