ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених»

Запрошуємо Вас до участі в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що відбудеться 13 травня 2021 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2.

Напрями конференції:

1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання

2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців

3. Виховні практики у просторі сучасної освіти: парадигмальні зрушення та практичний досвід

4. Питання академічної доброчесності та етики наукових досліджень

5. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти

Форма участі в конференції: очно-дистанційна (доповідь з презентацією, публікація тез доповіді)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2021 року надіслати на електронну адресу olga.bashkir@hnpu.edu.ua із поміткою «Конференція» такі документи:

1) анкету-заявку (форма додається) (не більше 2 авторів);

2) тези доповідей (2 повні сторінки) в електронному варіанті, оформлені відповідно до зазначених вимог конференції.

У анкеті-заявці здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістрерського) рівнів вищої освіти надають відомості про наукових керівників. Тези можуть бути подані в співавторстві з науковими керівниками. Повну відповідальність за зміст публікації несуть її автори (автор).

Фінансові умови: участь у конференції безкоштовна. Збірник буде опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.

Нет описания фото.