ОПРИЛЮДНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК

Вчора, 6 квітня 2021 року, завершилася звітна кампанія щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, що знаходяться в підпорядкуванні МОН, за 2020 рік. Заслуховування звітів було розпочато 15 березня та проводилося в онлайн-форматі з урахуванням встановлених вимог.

Мета заходів – підбити підсумки виконання науково-технічних досліджень університетами та науковими установами, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету.

За результатами звітної кампанії опубліковано презентаційні матеріали – https://drive.google.com/…/1QF43OWhoYB14gewpCRjzVy8tOQx…

Отже, 136 закладів вищої освіти та 16 наукових установ представили інформацію щодо виконуваних фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок, налагодження міжнародної співпраці у сфері науки та інновацій і розвиток наукової інфраструктури ЗВО та НУ тощо.

У звітах було висвітлено всі аспекти організації та здійснення наукової роботи у ЗВО та НУ, наведено порівняльні статистичні дані за останні п’ять років. Зокрема, університети та наукові установи представляли:

узагальнену інформацію щодо наукової та науково-технічної діяльності ЗВО або наукової установи;

важливі результати наукових досліджень та розробок за 2020 рік;

розробки, які впроваджено у 2020 році за межами університету або установи;

відомості щодо публікацій, прийнятих до друку у 2020 році в зарубіжних виданнях, що індексуються в базах даних Web of Science та Scopus;

відомості про інноваційну діяльність та співпрацю з бізнесом;

інформацію про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями;

розвиток наукової інфраструктури закладу або наукової установи;

наукову та інноваційну діяльність молодих вчених та студентів;

пріоритетні завдання у сфері науки та інновацій закладу або наукової установи.

Зазначимо, звіти закладів вищої освіти та наукових установ представляли їх керівники та проректори з наукової роботи, а також директори наукових установ відповідно до графіку – https://mon.gov.ua/…/pro-pidsumki-naukovoyi-ta-naukovo…

Інфо з https://mon.gov.ua/…/pro-pidsumki-naukovoyi-ta-naukovo…