УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Всього 132 видань.

Дата останнього оновлення: 07.02.2021..

Інфо з https://openscience.in.ua/ua-journals