ОГОЛОШЕНО КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022-2023 РР.

З 19 квітня до 21 червня 2021 року Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та Словацьке агентство з досліджень та розвитку оголошують конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023 рр.

Проєктні пропозиції приймаються з усіх галузей досліджень та розробок із обов’язковим зазначенням пріоритетного напряму у формі заявки.

У конкурсі можуть брати участь:

Подання заявки

міжнародні наукові проєкти наука

Надрукувати

з української сторони: будь-які науково-дослідні групи закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств, в статуті яких зазначається діяльність з проведення наукових досліджень;

зі словацької сторони: юридичні особи та фізичні особи-підприємці без обмеження їх членства у секторі досліджень та розробок.

Для участі в конкурсі потрібно подати наступні документи.

Супровідний лист (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: на бланку установи-заявника, адресований на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Кизима М. О., текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків. Обов’язково зазначити, що дослідження по темі проєкту не фінансуються з держбюджету в межах інших конкурсів.

Форма заявки на участь у конкурсі (2 паперові примірники заявки, скан-копія сторінок з підписами і печаткою від словацького партнера допускається; сторінки з підписами і печаткою від української сторони – лише в оригіналі). Вимоги: двомовна (заповнюється послідовно українською та англійською мовами в одному файлі). Вимоги до усіх пунктів заявки наводяться у файлі заявки.

Лист-підтвердження від словацького партнера-керівника проєкту (1 примірник; скан-копія листа допускається). Вимоги: на бланку установи-партнера, адресований на ім’я керівника установи-заявника, текст у довільній формі із зазначенням назви спільного проєкту, яка має співпадати із назвою проєкту у формі заявки.

Акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: експертна комісія установи затверджує висновок, в якому зазначається, що матеріали проєктної пропозиції не містять відомостей, заборонених до відкритого опублікування, текст у довільній формі.

CV українського та словацького наукових керівників проєкту (по 1 примірнику). Вимоги: CV кожного керівника оформлюються двома мовами – українською та англійською, текст у довільній формі.

Заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додати заповнену заявку у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку (на папці вказати назву конкурсу, назву установи-заявника, тему проєкту, ПІБ керівника).

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601.

Їх можна подати двома способами:

надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення і повинна бути не пізнішою останнього дня конкурсу). Прохання не надсилати документи рекомендованим відправленням Укрпоштою, достатньо обрати просте відправлення. У разі надсилання документів кур’єром Нової пошти документи доставляються до скриньки для листувань у холі МОН за вказаною вище адресою;

подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Етапи відбору:

перевірка документів на відповідність вимогам конкурсу;

передача заявок на наукову експертизу;

проведення наукових експертиз паралельно в обох країнах;

ранжування переліку проєктів за результатами наукових експертиз обох сторін;

відбір та затвердження десяти науково-дослідних проєктів для фінансування на засіданні Спільного українсько-словацького Комітету.

Хронологія конкурсу:

19 квітня – відкриття конкурсу;

21 червня – закриття конкурсу;

листопад (орієнтовно) – оголошення результатів;

березень 2022 року (орієнтовно) – укладання договорів на фінансування проєкту.

Критерії оцінювання проєкту:

наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;

можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу і підходу;

здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;

досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;

якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;

участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);

можливості практичного використання результатів проєкту.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Міністерство фінансує витрати українських науковців під час візиту до Словацької Республіки, а саме: витрати на проїзд, проживання, добові, візу за необхідності та медичне страхування (сума добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу розраховуються відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 №98).

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту. Крім того, договором на виконання (передачу) науково-дослідних робіт між МОН та установою-виконавцем проєкту передбачаються статті витрат на закупку матеріалів та на накладні витрати для підтримки організації, де виконується науково-дослідний проєкт.

Візити словацьких колег забезпечуються за рахунок словацької сторони.

Додаткова інформація

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Наука» → «Міжнародні наукові проєкти» → «Двосторонні наукові конкурси» → «Результати конкурсів».

Лише переможці конкурсу будуть поінформовані електронним листом за вказаною у заявці електронною поштою для подальших кроків.

Контакти

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Шевцова Тетяна Володимирівна

Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601

Тел. +38044 287 82 39

Електронна пошта: shevtsova@mon.gov.ua | mon.gov.ua

Зі словацької сторони:

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Division of Science and Technology

Department of International Cooperation in Science and Technology

Ing. Marcel Sládok

Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovak Republic

tel.: + 421 2 593 74 752

marcel.sladok@minedu.sk | minedu.sk

Нет описания фото.
Возможно, это изображение (текст «KoHTaKTHa KoHTaKTHa HфopmauR/ Contact information HayKoBий pBHиK Principal investigator HayKoBий cTynHb, iM npи3Bиwe Scientific degree, name, surname: nocaAa Position Homep Teл. Phone: E-mail:»)
Возможно, это изображение (текст «3aBAaHHR npoeKTy (Ao cTopиHKи 12pt) (mym Aaл 3a3Ha4eHий o6cRr TeKcTy yKpaйHcbKoю moBoю; o6cRr TeKcTy aHrлйcbKoю moBoю 3aлeжHocTи Bid 12pt) must be realistic onиc noTo4Hoй cиTyawe cTopиHoK issues will Description addressed the current situation description the current situation, define and justify the key the project HoBи3Ha o4.KyBaHи npocKTy, BKлю4aю4и including continuation cooperation expected economic other project cnBnpauиB plans and cooperation publications with Slovak partner, applicable), development planned po6oTи (po6o4й eTanи) Ha3Ba cTopиHKи WP title: WP KoжHoro 12pt)/ po3noAл distribution among what thew task. napTHepиB npoeKTy that will implement the planned tasks and achieve tasks logical project. Partner tasks be undertaken.»)
Нет описания фото.
Нет описания фото.
Нет описания фото.
Возможно, это изображение (текст «AaTa Date nAиc/ Signature dd.mm.2021. KepBHиK ycTaHoBи Statutory Representative II/ Name and surname AaTa Date (nocaAa position) noAnиc Signature dd.mm.2021. ne4aTKa Stamp yKpaeHcbKий napTHep (UA)/ Ukrainian Partner (UA): HayKoBий KepBHиK/ Principal investigator nÐБ Name and surname (nocaAa position) AaTa Date nAnиc Signature dd.mm 2021. KepBHиK ycTaHoBи Legal representative of the institution nÐ6‘ Name and surname AaTa/ Date (nocaAa position) nAnиc Signature dd.mm.2021. ne4aTKa Stamp»)