XVІ Шинкаруківські читання_конференція_програма

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

«Гуманістичні ідеї у творчості В.І. Шинкарука: історія та виклики сучасності. XVІ Шинкаруківські читання», 22 квітня 2021 року

Організатори:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. C. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ ” УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І

НАУКИ УКРАЇНИ

Вхід на конференцію ZOOM за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/83560350666…

Ідентифікатор конференції: 835 6035 0666

Код доступу: 1111

Програма конференції

22 квітня 2021 року

10.45 – 11.00 Підключення до конференції в ZOOM

11.00 – 15.00 – Пленарне засідання конференції

Регламент роботи Пленарного засідання конференції:

Час для доповідей – до 10 хв.

ПРИВІТАННЯ

КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ – академік НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України;

ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ – академік НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, віце-президент Товариства «Знання» України, Герой України;

ЕРМОЛЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України;

АНДРУЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

ВАЩУК ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА – доктор юридичних наук, професор Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, м. Київ

11.00 – 15.00 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(вул. Велика Васильківська 57/3, он-лайн конференція ZOOM)

Доповіді пленарного засідання:

«Гуманістичні види пізнання»

Кушерець Василь Іванович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», голова правління «Товариства «Знання» України», заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ

«Гуманістичні виміри наукового і філософського знання»

Загороднюк Валерій Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ

valzag5@yahoo.com

«Людина-світ» у проблемному полі нової онтології: досвід Київської філософської школи»

Залужна Алла Євгенівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

a.ie.zaluzhna@nuwm.edu.ua

«Ідентичність у постфеноменолическому дискурсі»

Козачинська Вікторія Валеріївна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ

kozachynska@ukr.net

«Місце Украіни у ідеологічних протистояннях багатополярного світу»

Андрос Олег Євгенійович, кандидат політичних наук, заступник голови ГО “Спілка вільних журналістів ” Природа над усе””, м. Київ

greenteremky@gmail.com

«Утвердження принципів соціальної, солідарної економіки в Україні»

Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

«Гуманітарний капітал в стратегії інноваційного розвитку»

Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інновацій, економіки і організації високих технологій ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ», м. Київ

«Передумови та чинники становлення смартекономіки в Україні»

Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ;

Унінець Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

«Реалізація гуманітарних ідей Володимира Шинкарука в науково-просвітницькій діяльності в Україні»

Василашко Василь Федорович, учений секретар правління Товариства «Знання» України, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», заслужений журналіст України, письменник, лауреат літературної премії імені Лесі Українки, м. Київ

«Трансформація людини у цифрову епоху: духовно- моральні виміри»

Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, доктор філософії (Словацька Республіка), професор, Комунальний навчальний заклад «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, м. Одеса

v_martinenkovf@ukr.net

«Гуманістичні ідеї громадянського суспільства, як основа становлення динамічної складової національної правової системи»

Ведєрніков Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, професор, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», м. Київ

yvedernikov@ukr.net