ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОГО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАЙКРАЩИХ МОНОГРАФІЙ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

XVІ Шинкаруківські читання_конференція_програма

Сім монографій молодих вчених, які пройшли фахову експертизу, визнано найкращими за результатами першого конкурсу відбору монографій молодих вчених, організованого Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Конкурс проведено з метою сприяння діяльності науковців, забезпечення належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, створення спільних науково-освітніх та науково-дослідних структур, реалізації науково-освітніх та науково-дослідних проектів.

До розгляду було прийнято 14 рукописів за 7 науковими спеціальностями із 23 поданих заявок. Участь у конкурсі взяли молоді вчені самоврядних молодіжних організацій, закладів вищої освіти та наукових установ усіх форм власності, які фахово займаються науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років – для докторів та докторантів наук).

Переможці за спеціальностями:

032 «Історія та археологія» – Андрій Смирнов («Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової війни»);

035 «Філологія» – Юрій Ковбаско («Функціональна транспозиція: емпіричне дослідження локативно-темпоральних прийменників, прислівників та сполучників в англійській мові ІХ-ХХІ століть»);

051 «Економіка» – Катерина Антонюк («Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях»);

052 «Політологія» – Володимир Гнатюк («Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці»);

053 «Психологія» – Ольга Донченко («Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами арт-терапії»);

081 «Право» – Олександр Хань («Теоретичні основи планування та програмування провадження окремих слідчих (розшукових) дій»);

20 «Аграрні науки та продовольство» – Андрій Шатковський, Олександр Журавльов («Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур»).

За результатами проведення конкурсу матеріали переможців видаються та друкуються Видавничим домом «Гельветика» в межах Меморандуму про партнерство та співробітництво на 2020-2025 роки з Радою молодих учених при МОН.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/viznacheno-peremozhciv-pershogo…

Возможно, это изображение (текст «410: освти науки MIHICTEPCTBO украϊни освіти I визначено переможцв першого конкурсного выдбору кращих монографй молодих вчених рада молодих учених»)