ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE_на 26.04.2021.

Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection – https://openscience.in.ua/ua-journals

Всього 136 видань. На 07.02.2021 було всього 132 видань. Хто додався?