Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року_проект

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року».

Проєкт акта розроблено з метою виконання підпункту 2 пункту 2 Указу Президента України від 3 червня 2020 р. № 210 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» та кроку 598 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р. (Пояснювальна записка), (Завдання і заходи)

Мета проєкту акта – створення необхідних організаційних, правових та фінансових умов для розвитку системи дослідницьких інфраструктур в Україні, підвищення їх конкурентоспроможності, а також розвитку сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в частині доступу вчених до передових дослідницьких інфраструктур Європейського Союзу.

Проблемою, яка потребує розв’язання є суттєве зниження конкурентоспроможності наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що негативно впливає на розвиток економіки України та якість життя її громадян. Однією із важливих причин цього процесу є відсутність системної державної політики щодо розвитку дослідницьких інфраструктур і багаторічне недофінансування капітальних видатків на підтримку та оновлення матеріально-технічної бази наукових установ та закладів вищої освіти.

Проєкт акта створює передумови для розв’язання проблеми програмно-цільовим методом, що передбачає здійснення комплексних заходів з відновлення та розбудови системи дослідницьких інфраструктур, удосконалення правового, організаційного та фінансового забезпечення виконання Програми, вироблення механізму консолідації зусиль центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу для відновлення та розбудови системи дослідницьких інфраструктур України.

Проєктом акта пропонується:

– збільшення обсягу фінансування дослідницьких інфраструктур на основі вдосконалення інструментів фінансування за умови їх моніторингу та аналізу;

– вибір пріоритетів та системних підходів для розвитку дослідницьких інфраструктур;

– координацію розвитку системи дослідницьких інфраструктур;

– забезпечення наявності відкритої інформації про дослідницьку інфраструктуру;

– забезпечення відкритого доступу до дослідницьких інфраструктур;

– інтернаціоналізацію дослідницьких інфраструктур шляхом участі в міжнародних об’єднаннях дослідницьких інфраструктур та надання доступу до наукового обладнання, у тому числі іноземним науковцям;

– створення та забезпечення діяльності різних організаційно-правових форм дослідницьких інфраструктур та їх об’єднання з метою оптимального використання ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань).

Реалізація державної програми дозволить розподіляти обмежені бюджетні кошти в рамках обраних пріоритетів з можливістю відкритого доступу до наукового обладнання за умови його ефективного використання в інтересах широкого кола науковців. Виокремлення важливих дослідницьких інфраструктур та концентрація ресурсів для їх розвитку дозволить отримати суттєвий і видимий ефект протягом 5 років.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 1 червня 2021 року на e-mail: prylutska@mon.gov.ua, Ірина Прилуцька.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-proponuye-do-gromadskogo…