Вебінар для молодих та провідних вчених «Три дні інновацій» 25-27 травня 2021 року_запрошення

Цілями проведення заходу є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, популяризація академічної доброчесності, формування передумов для комерціалізації результатів досліджень у Національному університеті

«Чернігівська політехніка».

Програма вебінару:

1 день – 25 травня 2021 року

13.00-13.10 – Підключення учасників, технічне налаштування

13.10-13.15 – Вступне слово – Сергій Степенко, к.т.н., доц., провідний науковий співробітник, керівник Науково- виробничого центру розвитку інновацій, експертизи та логістики науково-технічної діяльності НУ «Чернігівська політехніка»

13.15-13.20 – Вітальне слово – Вікторія Маргасова, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи НУ «Чернігівська політехніка»

13.20-13.25 – Вітальне слово – Ольга Попело, д.е.н., доц., голова Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених НУ «Чернігівська політехніка»

13.25-13.30 – Вітальне слово – Олеся Ващук, д.ю.н., проф., голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

13.30-14.00 – Олеся Ващук, д.ю.н., проф., голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України: «Рада молодих вчених: можливості, інновації та комерціалізація наукових здобутків»

14.00-14.45 – Олександр Канагеєв, провідний спеціаліст відділу забезпечення якості освітнього процесу, акредитації та ліцензування Луцького НТУ: “Академічна доброчесність. Як не вилетіти з університету”

14.45-15.00 – Перерва

15.00-16.00 – Andrii Chub, Senior Researcher, Power Electronics Group, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics, School of Engineering, Tallinn University of Technology: “Energy Transition: Current Status, Challenges, and Opportunities”

16.00-16.30 – Олена Мельник, к.т.н., доц., керівник проєктного сектору НДЧ СНАУ, координатор проєкту Жан Монне Кафедра EUClead: “Досвід СНАУ в реалізації наукових і освітніх проєктів міжнародної фінансової підтримки”

2 день – 26 травня 2021 року

09.50-10.00 – Підключення учасників, технічне налаштування

10.00-10.30 – Юрій Зубань, к.т.н., доц., директор центру технологій електронного навчання Сумського державного

університету: “Концепція імерсивного навчання”

10.30-11.00 – Юрій Данько, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного

університету: «Трансфер технологій: реалії вітчизняних аграрних ЗВО» 3 день – 27 травня 2021 року

12.50-13.00 – Підключення учасників, технічне налаштування

13.00-13.40 – Ірина Нєнно, д.е.н., проф., керівник Центру «Інноваційний офіс» Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: «Роль закладів вищої освіти в епоху індустрії 4.0»

13.40-14.20 – Юрій Погорелов, д.е.н., проф., радник члена Рахункової палати: “Бульйон інновацій”

Щоб взяти участь у вебінарі учасники мають зареєструватися: https://forms.gle/PyPVVyUSswc7X9we8

Деталі для підключення в Zoom будуть надіслані на електронні адреси, вказані при реєстрації.

Вебінар організовано

Науково-виробничим центром розвитку інновацій, експертизи та логістики науково-технічної діяльності

за підтримки

Ректора Національного університету «Чернігівська політехніка», Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених, Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України