Вебінар для молодих та провідних вчених «Три дні інновацій»_прес-реліз

25-27 травня 2021 року відбувся Вебінар для молодих та провідних вчених «Три дні інновацій», організований

Науково-виробничим центром розвитку інновацій, експертизи та логістики науково-технічної діяльності НУ

«Чернігівська політехніка».

Цілями проведення заходу були розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, популяризація академічної

доброчесності, формування передумов для комерціалізації результатів досліджень.

Учасниками вебінару стали 59 представників із понад 25 закладів вищої освіти, наукових установ та організацій,

зокрема:

Волинський національний університет імені Лесі Українки,

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України,

Державний університет "Одеська політехніка",

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,

Дніпровський державний аграрно-економічний університет,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Івано-Франківський національний медичний університет,

КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти"ДОР,

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

Луцький національний технічний університет,

Міжрегіональна академія управління персоналом,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

Національний університет "Чернігівська політехніка",

Одеська національна академія харчових технологій,

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Сумський державний університет,

Сумський національний аграрний університет,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

Херсонський державний аграрно-економічний університет,

Baker Hughes Energy Innovation Center,

Tallinn University of Technology,

Захід відбувався за підтримки ректора Національного університету «Чернігівська політехніка», Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених, Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Спікерами заходу стали:

Олеся Ващук, д.ю.н., проф., голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України;

Олександр Канагеєв, провідний спеціаліст відділу забезпечення якості освітнього процесу, акредитації та ліцензування Луцького НТУ;

Andrii Chub, Senior Researcher, Power Electronics Group, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics,

School of Engineering, Tallinn University of Technology;

Олена Мельник, к.т.н., доц., керівник проєктного сектору НДЧ СНАУ, координатор проєкту Жан Монне Кафедра

EUClead;

Юрій Зубань, к.т.н., доц., директор центру технологій електронного навчання Сумського державного університету;

Юрій Данько, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету;

Alexey Tyshko, PhD in Electrical Engineering, Oklahoma City, USA, Baker Hughes Energy Innovation Center;

Ірина Нєнно, д.е.н., проф., керівник Центру «Інноваційний офіс» Одеського національного університету ім. І.І.

Мечникова;

Юрій Погорелов, д.е.н., проф., радник члена Рахункової палати