Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення прав здобувачiв вищої освіти брати участь в управлінні закладом вищої освіти № 5374 від 14.04.2021 року

Ініційовано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення прав здобувачiв вищої освіти брати участь в управлінні закладом вищої освіти № 5374 від 14.04.2021 року

Деталі проєкту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71658