Доктор філософії/доктор мистецтва: умови підготовки_питання+відповіді

Відповіді на запитання онлайн-зустрічі “Доктор філософії/доктор мистецтва: умови підготовки” за участі начальника відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів Міністерства освіти і науки України Олени Воронюк щодо актуальних питань підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та заступника Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Івана Назарова щодо проєкту Порядку присудження наукових ступенів (21 травня 2021 р.)

Чи проводилося опитування за результатами проведення експерименту (підготовка докторів філософії) і чи оприлюднено результати такого опитування?

Це компетенція МОН, нам така інформація не надавалась (хоча ми питали).

Скажіть, будь ласка, чи тепер зараховується час навчання у аспірантурі до наукового стажу? І щодо докторантів. Чи зараховується час навчання у докторантурі до наукового стажу?

Не є компетентним у цьому питанні. Але за власним досвідом знаю, що перебування в аспірантурі та докторантурі визначається як «навчання» і до наукового стажу не зараховується. Зараховується лише у тому випадку, якщо було суміщення із викладацькою діяльністю (не менше 0,25 ставки) у межах часу такого суміщення.

Закордонні статті не є обов`язковими відповідно до нових вимог для проходження захисту докторам філософії?

У порядку присудження доктора філософії, який розроблено Національним агентством, публікації у зарубіжних виданнях не є обов’язковою передумовою для виходу на захист.

Коли бyде прийнятий порядок захистy аспірантів (докторів філософії) 2017 рокy? Бо експеримент з разових рад закінчyється 30 червня 2021 р.

Національне агентство провело новий порядок через всі потрібні етапи і направило в МОН для його скерування в КМУ для затвердження. Зазвичай подібна процедура триває 2-3 місяці.

В проєкті серед інших вимог до основних публікацій зазначено ОДНООСІБНЕ авторство.Чи коректною буде ця вимога до випускників 2021р., які вже закінчують навчання і готові до захисту, але більшість з них мають публікації у співавторстві з науковими керівниками?

Читайте уважно, одноосібне авторство буде вимагатися у випадку, коли дисертант на захист виходить не з рукописом дисертації, а має бажання захищатися за публікаціями. В такому разі більш високі вимоги до таких публікацій.

Оскільки за новим проєктом порядку знову змінюються вимоги до публікацій (наявність DOI, перше прізвище аспіранта тощо), чи буде він застосовуватися до тих аспірантів, що вже навчаються або закінчили аспірантуру?

Нові вимоги будуть працювати з часу їх прийняття і не поширюються на відносини, які були раніше.

Чим завершується навчання в аспірантурі: захистом (тоді за який час до терміну завершення аспірант має подати заяву на створення ради) чи висновком наукового керівника? Що робити аспірантам, які не встигнуть захиститися до завершення терміну навчання?

У новому порядку ми пропонуємо зафіксувати можливість для осіб, строк аспірантури яких завершено, виходити на захист дисертації протягом двох років з моменту завершення навчання в аспірантурі.

Скажіть, будь-ласка, чи може аспірант самостійно обрати ЗВО в якому захищатись?

Ні. Захист відбувається у закладі, який має акредитовану ОП третього рівня, в межах якої і здійснювалось навчання. Лише у випадку навчання на ОП, яка не отримала акредитацію, можна обрати інший заклад для захисту серед тих, які мають відповідну акредитовану ОП,

Щодо разової ради та членів ради. Чи могли би більш детально зупинитись на цьому моменті. Які вимоги до членів разової ради?

Головне – наявність публікацій за тематикою дисертації. Більш детально – у проєкті порядку.

Прокоментуйте, будь ласка, оплату роботи спецради для аспірантів-контрактників.За приблизними підрахунками це 42-43т.грн. Виходить, що процедура захисту майже дорівнює вартості навчання.

За результатами громадського обговорення подібні розрахунки із тексту проєкту порядку виключено.

Цікавить ще питання переведення для захисту в іншому ЗВО, в разі переведення виникне питання ліквідування академічної різниці…

Якщо виникне – потрібно буде вирішувати. Різниця може бути обумовлена відмінностями в ОП цих закладів.

Хто оплачує захист аспіранта бюджетної форми навчання, якщо аспірант захищатиметься в іншому ЗВО? НТУ “Дніпровська політехніка”

Держава оплачує захист через свій державний заклад. Можливість захищатися в іншому закладі суттєво обмежена.

Чи може аспірант сам обрати ЗВО?

Обирається заклад де людина вчиться в аспірантурі і захист відбувається в закладі, де проходило навчання в аспірантурі. Можливість захисту в іншому закладі суттєво обмежена.

Скільки часу є у здобувача за програмою доктора філософії 2017 рік вступу після закінчення аспірантури 31 серпня 2021 для подання рукопису до Разової ради ?

В ідеалі захист повинен відбуватися в межах стоку аспірантури. Далі все залежить від конкретних обставин.

Освітня складова 2 роки. Якщо науковий керівник і аспірант на третьому році навчання зрозуміли, що слід захищатися з іншої спеціальності, ніж та, з якої виконано освітню програму і видано академічну довідку чи є варіант як захищатися такому аспіранту?

Якщо освітня програма, за якою відбувається навчання, передбачає таку можливість, то так. Якщо ні – перехід на іншу освітню програму.

Як відбувається прикріплення поза аспірантурою? Чи здаються вступні іспити?

Зараз «прикріплення поза аспірантурою» як можливість не передбачена.

Цікавить питання, стосовно орієнтовної вартості роботи спец.ради для контрактників.

Розмір визначається закладом.

Як буде регулюватися питання для бюджетників, тобто чи реальною буде інформація, що сам вищий заклад освіти буде сплачувати ці кошти?

В межах бюджетної форми навчання захист відбуватиметься виключно за рахунок закладу. Будь-які спроби перекласти виплати на аспіранта Національне агентство буде оцінювати як порушення вимог законодавства з боку закладу.

Якщо працюючи в університеті на викладацькій посаді, то чи можна бути пошукачем, якщо так то пошукач теж за свій кошт буде оплачувати роботу спец.ради?

Такої форми підготовки дисертації, як «пошукач», вже давно не має.

Скажіть будь ласка, якщо в моєму місті одне ЗВО, де є моя спеціальність, і на кафедрі немає вакантних місць для працевлаштування викладачем, то по закінченні аспірантури я не маю права виходити на захист дисертації для отримання ступеня PhD?

Вихід на захист не пов’язаний з обов’язковим майбутнім працевлаштуванням. Це ваша справа де ви будете потім працювати.

А тепер стипендія для аспірантів призначається для всіх однакова, чи як раніше було відповідно до довідки про попередні доходи?

Академічна стипендія клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача – для клінічних ординаторів, асистентів-стажистів та аспірантів;

доцента – для докторантів.

Чи потрібно аспіранту приносити трудову книжку в заклад куди він поступив на навчання на стаціонар?

Трудову книжку, якщо аспірант працює в закладі вищої освіти приносити не обов’язково. Але якщо приніс для запису про зарахування в аспірантуру, то залишати її не потрібно, так як він здобувач вищої освіти, що навчається, а не працює.

Роз’ясніть, будь ласка, як повинна продовжувати навчання в аспірантурі аспірантка, яка вступила в аспірантуру у 2011 році, успішно завершила перший рік. Потім пішла у відпустку по догляду за першою дитиною, потім другою і третьою. В серпні закінчується відпустка і вона має намір повернення до навчання і написання дисертації. Якщо по старому продовжувати навчання, то тоді ще кандидатські екзамени складали. Як діяти с такими аспірантами далі?

Такий аспірант має право до навчатися той термін, що залишився до трирічного. Кандидатські екзамени потрібно скласти було відповідно до індивідуального плану. Якщо не склала, то ЗВО створює відповідні умови до постанови КМУ 399.