Премії НАН

Запрошуємо вчених до участі/подання документів на присвоєння:

1. Премій імені видатних учених України (граничний термін подання заявок – 01 листопада 2021 р.).

2. Премій для молодих вчених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи (граничний термін подання – 15 грудня 2021 р.).

3. Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України (граничний термін подання заявок – 12 листопада 2021 р.).

Деталі

?