Робоча група МОН України з розроблення моделі регіональної (територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого впровадження її в регіонах України

Міністерство освіти і науки України утворило робочу групу з розроблення моделі регіональної (територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого впровадження її в регіонах України (далі – робоча група) у складі згідно з додатком .

В рамках наказу робочій групі доручено здійснити до 04.10.2021 року аналіз та проміжний моніторинг стану фінансування науки в регіонах України на підставі обласних

програм у 2021 році, до 02.11.2021 року підготувати проєкт моделі регіональної (територіальної) програми науково-технічного розвитку з рекомендаціями щодо її подальшого впровадження в регіонах України.