Науковець з наукометричною базою_номінанти

📣Шановні науковці!

🆕Станом на ранок 3️⃣0️⃣.0️⃣8️⃣.2️⃣1️⃣ подано всього вже 7️⃣8️⃣0️⃣ заявок на конкурс “Молодий вчений року”🎓. Залишилось дуже мало часу для подачі заявок, тому ми чекаємо на ваші анкет📜🖊✍️❗️Сьогодні ми продовжуємо публіквати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”:

🟪Воробйова Вікторія Іванівна – доцент кафедри фізичної хімії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/vika.vorobyova.33/Коло_наукових_інтересів: «Зелені» технології раціонального використання вторинних рослинних ресурсів у хімічній технології та інженерії, хімічному матеріалознавстві.

🟪Чабак Юлія Геннадіївна – доцент, ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100048815285386 Коло_наукових_інтересів: Матеріалознавство:- фазово-структурні перетворення в легованих сталях і білих чавунах при проведенні термічної обробки;-розробка матеріалів трибологічного призначення та технологій їх зміцнення;-підвищення механічних властивостей сталевого прокату за рахунок поліпшення режиму хімічного складу та термічної обробки;-технології поверхневого зміцнення деталей машин та інструменту.

🟪Трач Ольга Романівна – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/olichka.trach Коло_наукових_інтересів: соціальні комунікації у глобальній системі World Wide Web; управління проектами; управління веб-проектами; життєвий цикл віртуальних спільнот; управління командною роботою.

🟪Козлов Олексій Валерійович – докторант, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м Миколаїв; кандидат технічних наук Коло_наукових_інтересів: комп’ютерні системи штучного інтелекту, автоматизація процесів керування складними технічними об’єктами, інформаційні технології, мобільні роботи багатоцільового призначення

🟪Савченко Дарія Вікторівна – доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Доктор фізико-математичних наук Коло_наукових_інтересів: радіоспектроскопія напівпровідників та діелектриків.

🟪Капранов Ян Васильович – доцент кафедри англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету; доктор філологічних наук https://www.facebook.com/yan.kapranov Коло_наукових_інтересів: історична лінгвістика, компаративістика, макрокомпаративістика, етимологія, переклад, інформаційні технології

🟪Куриляк Валентина Василівна: завідувач кафедри філософії, теологої та історії церкви Українського гуманітарного інституту; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100012860265289 Коло_наукових_інтересів: історія церкви, історія релігії, історія протестантизму, філософія релігії, технічні іновації.

🟪Попович Василь Васильович – начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; доктор технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100002534298216 Коло_наукових_інтересів: еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та породних відвалів вугільних шахт, екологічна логістика, екологічний менеджмент, побутові відходи, лісові пожежі

🟪Чемерис Ганна Юріївна – в.о. зав.кафедри, старша викладачка кафедри дизайну Запорізького національного університету; доктор філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка https://www.facebook.com/chemeris.anyta/Коло_наукових_інтересів: вища освіта; дизайн-освіта; комп’ютерна графіка (2D/3D); проектування користувацького інтерфейсу (UI/UX); візуальне програмування; іммерсивні технології (AR/VR).

🟪Галкін Андрій Сергійович – професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра транспортних систем і логістики; д.т.н https://www.facebook.com/profile.php?id=100007998003648 Коло_наукових_інтересів: сталий розумний транспорт, міська логістика, людський фактор на транспорті, ергономіка, поведінка споживачів в логістичних системах

🟪Пільтяй Степан Іванович – доцент кафедри радіоінженерії радіотехнічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/crosspolar/Коло_наукових_інтересів: Антенні системи із поляризаційним обробленням сигналів, ортомодові перетворювачі, поляризатори, диплексери, широкосмугові фазовані антенні системи.

📎Статус НОМІНАНТА надає також можливості просування власних наукових розробок🔥, отримання визнання на всю Україну🇺🇦 та забезпечення свого професіонального росту📈. Тому не вагайтесь!

✔️Приймаємо заявки за посиланням 👉http://leader-scientist.com.ua/👍