Зміни_наказ_конкурс_проєктів молодих вчених

Метою проєкту наказу є узгодження наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145, з нормами законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» в частині визначення віку молодого вченого.

Крім того, з метою підвищення рівня наукової і науково-технічної експертизи проєктів молодих вчених пропонується удосконалення проведення експертизи проміжних та анотованих звітів.

Разом з тим, проєктом акта передбачається затвердження форм звіту керівника фундаментального/прикладного дослідження або розробки за етапом виконання роботи/розробки та науково-експертного висновку за результатами наукової і науково-технічної експертизи з оцінювання проміжних та анотованих звітів фундаментальних, прикладних робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 13 вересня 2021 року на e-mail: a_voronenko@mon.gov.ua, Олександр Вороненко, головний спеціаліст відділу розвитку науки головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН.