Зміни_постанови_проєкти_обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582». Проєкт постанови розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.10.20 №40762/1/1-20 до Закону України від 03.09.20 №870-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень», а також з метою оновлення системи надання державної підтримки найкращих молодих вчених, визначеної Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що забезпечить посилення їх мотивації до подальшого розвитку наукової діяльності та провадження її на високому рівні.

Проєктом постанови врегульовуються питання стосовно:

– усунення обмежень щодо можливості брати участь у конкурсі на здобуття стипендій всіх молодих вчених, які відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» мають статус молодого вченого;

– вдосконалення умов та процедури визначення претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України та Президента України;

– надання можливості стипендіатам отримувати стипендії весь період часу, на який їх призначено, незалежно від віку стипендіата;

– внесення змін до розподілу функцій і повноважень організаторів конкурсних відборів;

– залучення рад молодих вчених та інших дорадчих органів, які представляють інтереси молодих вчених, до процедури конкурсних відборів;

– встановлення умов і механізмів припинення виплати стипендій та поновлення таких виплат.

Зауваження і пропозиції до проєкту постанови приймаються Міністерством освіти і науки України до 14 вересня 2021 року на електронну пошту petrenko@mon.gov.ua (відповідальна особа: Петренко Зоя Олегівна, керівник експертної групи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій).