Науковець з наукометричною базою_номінанти

📣Шановні науковці!

🆕Станом на ранок 3️⃣0️⃣.0️⃣8️⃣.2️⃣1️⃣ подано всього вже 8️⃣8️⃣0️⃣ заявок на конкурс “Молодий вчений року”🎓. Завтра останній день прийому заявок✍️❗️Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

🟩Терещенко Алла Володимирівна – старший науковий співробітник Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ імені Мечникова; кандидат фізико-математичних наук https://m.facebook.com/allysia.TAV Коло_наукових_інтересів: Міждисциплінарні дослідження наноструктурованих оксидів металів (TiO2, ZnO та ін.), зокрема їх оптичних та оптоелектронних властивостей, з метою застосування у біосенсорах для медичної для агропромислової галузей

🟩Станкевич Сергій Володимирович – доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи, голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; кандидат сільськогосподарських наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362442068 Коло_наукових_інтересів: Ентомологія, екологічно-орієнтований захист рослин, екологія, популяризація науки

🟩Рижок Зоряна Русланівна – доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівський національний аграрний університет; к.е.н. https://www.facebook.com/zoryana.rizhock Коло_наукових_інтересів: Застосування геоінформаційних систем в управлінні сільськогосподарським землекористуванням; математичні методи моделювання та обробки геодезичних вимірів; удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин

🟩Михайлюк Павло Костянтинович: провідний науковий співробітник: КНУ ім. Тараса Шевченка; доктор хімічних наук https://ru-ru.facebook.com/pavel.mykhailiuk Коло_наукових_інтересів: розробка нових лікарських засобів органічна хімія, медична хімія, агрохімія, хімія білків та пептидів

🟩Теплюк Марія Анатоліївна: доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”; кандидат наук; https://www.facebook.com/mariaantolyevna Коло_наукових_інтересів: управління діловою досконалістю інтелектуальні ресурси інноваційний розвиток у агросекторі стартап

🟩Троханяк Олександра Миколаївна – доцент кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100002073928968 Коло_наукових_інтересів: машинознавство, механізація сільського господарства, технологія машинобудування

🟩Бєлоконь Юрій Олександрович – завідувач кафедри обробки металів тиском Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету; доктор технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100068659824453 Коло_наукових_інтересів: фахівець у галузі металургії та обробки металів, отримання нових матеріалів спеціального призначення.

🟩Ткачук Анатолій Анатолійович – доцент кафедри електроніки та телекомунікацій Луцького НТУ; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100011209517260 Коло_наукових_інтересів: Дослідження інфокомунікаційних систем в контексті розвитку концепції Інтернету Речей

🟩Єрмаков Олег Євгенович – асистент, навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; кандидат фізико-математичних наук https://www.facebook.com/agassi93/ Коло_наукових_інтересів: Фізика, фотоніка, метаматеріали

🟩Григоренко Олександр Олегович – професор кафедри органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор хімічних наук https://www.facebook.com/grygorenko.oleksandr Коло_наукових_інтересів: синтез та дослідження нових будівельних блоків, тобто функціональних похідних, що використовуються для введення певного структурного фрагменту у цільові молекули, для створення лікарських засобів. Об’єкти дослідження розроблені в рамках сучасних стратегій на стику органічної та медичної хімії, зокрема лідер-орієнтованого синтезу; часто вони є структурними аналогами важливих класів природних сполук, а саме амінокислот та пептидів, і тому представляють значний інтерес для дизайну біологічно активних речовин, а також для проведення досліджень в області гомогенного каталізу та хімії пептидів. Коло наукових інтересів також включає дослідження в галузях хімії гетероциклічних сполук, комбінаторних методів синтезу, хімії елементоорганічних сполук (флуору, бору, сульфуру тощо), хемоінформатики.

📎Статус НОМІНАНТА надає також можливості просування власних наукових розробок🔥, отримання визнання на всю Україну🇺🇦 та забезпечення свого професіонального росту📈. Тому не вагайтесь!

✔️Приймаємо заявки за посиланням 👉http://leader-scientist.com.ua/👍