Науковець з наукометричною базою_номінанти

?Шановні науковці!

?Станом на ранок 3️⃣0️⃣.0️⃣8️⃣.2️⃣1️⃣ подано всього вже 8️⃣8️⃣0️⃣ заявок на конкурс “Молодий вчений року”?. Завтра останній день прийому заявок✍️❗️Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

?Терещенко Алла Володимирівна – старший науковий співробітник Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ імені Мечникова; кандидат фізико-математичних наук https://m.facebook.com/allysia.TAV Коло_наукових_інтересів: Міждисциплінарні дослідження наноструктурованих оксидів металів (TiO2, ZnO та ін.), зокрема їх оптичних та оптоелектронних властивостей, з метою застосування у біосенсорах для медичної для агропромислової галузей

?Станкевич Сергій Володимирович – доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи, голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; кандидат сільськогосподарських наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362442068 Коло_наукових_інтересів: Ентомологія, екологічно-орієнтований захист рослин, екологія, популяризація науки

?Рижок Зоряна Русланівна – доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівський національний аграрний університет; к.е.н. https://www.facebook.com/zoryana.rizhock Коло_наукових_інтересів: Застосування геоінформаційних систем в управлінні сільськогосподарським землекористуванням; математичні методи моделювання та обробки геодезичних вимірів; удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин

?Михайлюк Павло Костянтинович: провідний науковий співробітник: КНУ ім. Тараса Шевченка; доктор хімічних наук https://ru-ru.facebook.com/pavel.mykhailiuk Коло_наукових_інтересів: розробка нових лікарських засобів органічна хімія, медична хімія, агрохімія, хімія білків та пептидів

?Теплюк Марія Анатоліївна: доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”; кандидат наук; https://www.facebook.com/mariaantolyevna Коло_наукових_інтересів: управління діловою досконалістю інтелектуальні ресурси інноваційний розвиток у агросекторі стартап

?Троханяк Олександра Миколаївна – доцент кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100002073928968 Коло_наукових_інтересів: машинознавство, механізація сільського господарства, технологія машинобудування

?Бєлоконь Юрій Олександрович – завідувач кафедри обробки металів тиском Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету; доктор технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100068659824453 Коло_наукових_інтересів: фахівець у галузі металургії та обробки металів, отримання нових матеріалів спеціального призначення.

?Ткачук Анатолій Анатолійович – доцент кафедри електроніки та телекомунікацій Луцького НТУ; кандидат технічних наук https://www.facebook.com/profile.php?id=100011209517260 Коло_наукових_інтересів: Дослідження інфокомунікаційних систем в контексті розвитку концепції Інтернету Речей

?Єрмаков Олег Євгенович – асистент, навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; кандидат фізико-математичних наук https://www.facebook.com/agassi93/ Коло_наукових_інтересів: Фізика, фотоніка, метаматеріали

?Григоренко Олександр Олегович – професор кафедри органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор хімічних наук https://www.facebook.com/grygorenko.oleksandr Коло_наукових_інтересів: синтез та дослідження нових будівельних блоків, тобто функціональних похідних, що використовуються для введення певного структурного фрагменту у цільові молекули, для створення лікарських засобів. Об’єкти дослідження розроблені в рамках сучасних стратегій на стику органічної та медичної хімії, зокрема лідер-орієнтованого синтезу; часто вони є структурними аналогами важливих класів природних сполук, а саме амінокислот та пептидів, і тому представляють значний інтерес для дизайну біологічно активних речовин, а також для проведення досліджень в області гомогенного каталізу та хімії пептидів. Коло наукових інтересів також включає дослідження в галузях хімії гетероциклічних сполук, комбінаторних методів синтезу, хімії елементоорганічних сполук (флуору, бору, сульфуру тощо), хемоінформатики.

?Статус НОМІНАНТА надає також можливості просування власних наукових розробок?, отримання визнання на всю Україну?? та забезпечення свого професіонального росту?. Тому не вагайтесь!

✔️Приймаємо заявки за посиланням ?http://leader-scientist.com.ua/?