Науковець з наукометричною базою_номінанти

?Шановні науковці!

Прийом заявок завершено☝️. Організаційний комітет продовжує обробляти надіслані заявки, адже в останні дні їх була неймовірна кількість. Конкурсна комісія готується до підведення підсумків за всіма блоками. Вітаємо всіх, хто отримав статус “НОМІНАНТ”

❗️Заходьте на сайт та перевіряйте наявність вашого прізвища серед списка номінантів.??Знаходьте себе серед номінантів та додавайте почесне звання, а саме: Номінант «Молодий вчений року»?‍? через використання рамки на ФБ (зайти на свій профіль ФБ, натиснути на аватарку, натиснути «добавити рамку», в пошуку рамок ввести – «Молодий вчений року»).

Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

?Білущак Юрій Ігорович – старший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002290797101Коло_наукових_інтересів: • математичне моделювання процесів масоперенесення в складених тілах з мікроструктурою;• розробка аналітичних, числових та аналітико-числових методів розв’язування крайових і контактних задач дифузійного типу в одно-, дво- та трифазних багатокомпонентних тілах;• розробка програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів перенесення в реальних структурах.

?Білущак Тетяна Миколаївна – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) Національного університету «Львівська політехніка»; кандидат історичних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100002979339115Коло_наукових_інтересів: • архівні джерела з військової справи у м. Львові другої половини XIV-XVIII ст.;• документно-інформаційна комунікація оборонної політики м. Львова другої половини XIV-XVIII ст.;• Інтернет-джерела з вивчення історичної тематики;• digital-маркетингові комунікаційні стратегії популяризації бібліотечних та архівних фондів;• створення віртуальних виставок для архівних та бібліотечних фондів;• організація документаційного та інформаційного забезпечення установ.

?Будняк Лілія Іллівна – доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; кандидат фармацевтичних наукhttps://www.facebook.com/liliya.stoikoКоло_наукових_інтересів: Коло наукових інтересів зосереджено на вивченні лікарських рослин і створенні на основі їх біологічно активних речовин потенційних лікарських засобів, що на сьогодні є надзвичайно актуальною темою.

?Дуболазов Олександр Володимирович – заступник директора з наукової роботи Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету, доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи; доктор фізико-математичних наукhttps://www.facebook.com/alexander.dubolazov.9Коло_наукових_інтересів: – Лазерна поляриметрія: Мюллер та Стокс поляриметрія, Фур’є поляриметрія;- Лазерна корелометрія: статистичний, кореляційний та фрактальний аналізлазерних зображень;- Лазерна автофлуоресцентна поляриметрія;- Лазерна цифрова голографія, 3D поляриметрія;- Цифрова обробка сигналів та зображень: аналіз та обробка медичнихзображень;- Сингулярна оптика: поляризаційні сингулярності.

?Давиденко Євген Олександрович – завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004823192626Коло_наукових_інтересів: Бази даних, Web-програмування, експертні системи

?Липян Євген Васильович – старший науковий співробітник, відділ імпульсної обробки дисперсних систем, Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/ye.lypianКоло_наукових_інтересів: Матеріалознавство; порошкова металургія; високовольтний електричний розряд; спікання електричним струмом. Дослідження імпульсної дії високоінтенсивних потоків енергії на багатофазні середовища, різноманітні матеріали та конструкції та створення на цій основі нових технологій і матеріалів із підвищеними фізико-механічними й експлуатаційними властивостями.

?Петльований Михайло Володимирович – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/petlyovany/Коло_наукових_інтересів: Вирішення проблемних питань розробки родовищ корисних копалин із закладанням виробленого простору; розробка раціональних складів закладних сумішей; дослідження процесів формування міцності закладного масиву; утилізація промислових відходів у виробленому просторі; удосконалення геотехнологічних способів розробки родовищ корисних копалин; розробка техногенних родовищ.

?Пімоненко Тетяна Володимирівна – доцент кафедри маркетингу, заступник директорки навчально-наукового інституту з міжнародної діяльності, Сумський державний університет; доктор економічних наукhttps://www.facebook.com/tpimonenko/Коло_наукових_інтересів: менеджмент, маркетинг, зелені інвестиції, зелена економіка, зелені облігації, екологічний менеджмент та аудит в корпоративному секторі економіки, освіта задля сталого розвитку

?Пожарицька Олена Олександрівна – доцент кафедри граматики англійської мови, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; кандидат філологічних наукКоло_наукових_інтересів: Лінгвістика, англійська філологія, теоретична граматика, нарратологія, дигітальна література, дигітальна лінгвістика, синтаксис, психолінгвістика, літературна семантика, когнітивна лінгвістика.

?Слободянюк Людмила Володимирівна – асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанкою ТНМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; кандидат фармацевтичних наукhttps://www.facebook.com/lyda.husak/Коло_наукових_інтересів: Коло наукових інтересів зосереджено на вивченні лікарських рослин і створенні на основі їх біологічно активних речовин потенційних лікарських засобів, що на сьогодні є надзвичайно актуальною темою