Наукова та науково-популярна книга (від 1 до 3-х співавторів)_номінанти

Друзі!

Конкурс “Молодий вчений року” триває. Прийом заявок завершений . Почався процес підведення підсумків конкурсною комісією.

А ми продовжуємо публікувати номінантів. Сьогодні на черзі номінація “Наукова та науково-популярна книга” , яка має вагоме значення серед наукової спільноти. Адже наявність наукових публікацій тільки допомагає молодому вченому апробувати свої дослідження.

Отже, наші номінанти:

Баклаженко Юлія Вікторівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидат педагогічних наук

Коло_наукових_інтересів: Викладання англійської мови, індивідуалізація навчання, методика викладання, змішане навчання, переклад, юридичний переклад

Назва_Книжки: Analytical Outlines (Вступ до англійської мови для системного аналізу) [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Васильчук Євген Олегович – доцент, кафедра економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж; доктор політичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001694317844

Коло_наукових_інтересів: Молодіжний радикалізм, політичний екстремізм, теорія національної безпеки

Назва_Книжки: Васильчук Є. О.Лівий радикалізм та анархізм в Україні : монографія

Запорожець Артур Олександрович – докторант, старший науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України; кандидат технічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/arthur.zaporozhets

Коло_наукових_інтересів: Енергетика; оптимізація процесів; системи моніторингу, діагностування та контролю; алгоритми та структури; метрологія; статистичний аналіз

Назва_Книжки: Control of Fuel Combustion in Small and Medium Boilers

Гаврилюк Андрій Федорович – старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєділяльності; кандидат технічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/andriy.gavrilyk

Коло_наукових_інтересів: пожежна безпека колісних транспортних засобів, автоомбілі з гібридними та електричними рушіями

Назва_Книжки: Автомобілі з гібридними та електричними приводами. Технічні аспекти. Частина 1

Красницька Ольга Володимирівна – старший викладач ВНЗ кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; кандидат педагогічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/olya.krasnitska/

Коло_наукових_інтересів: • Ораторська діяльність викладача вищої школи, офіцера-лідера стратегічного рівня

• Педагогічна майстерність викладача вищої школи

• Лідерство в науково-педагогічній діяльності викладача

• Креативність та інноваційність у викладацькій діяльності

• Мистецтво аргументації в публічному мовленні

• Профілактика сімейної депривації осіб підліткового та юнацького віку

• Психологія спорту, саморегуляція психічних станів особистості

Назва_Книжки: Педагогічна майстерність викладача вищої військової школи

Калініна Аліна Владиславівна – науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; кандидат юридичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/alina.kalinina.33

Коло_наукових_інтересів: Методологія та методика наукових досліджень, запобігання злочинності в Україні та світі, віктимізація населення, кримінологічна інформація, кримінологічна безпека, кримінологічне законодавство, взаємозв’язок між злочинністю та міграцією населення, вплив пандемій та епідемій на стан злочинності, академічна доброчесність, підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні та ін.

Назва_Книжки: Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання

Кучанський Владислав Володимирович – старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАНУ; кандидат технічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004229898284

Коло_наукових_інтересів: Методи та моделі аналізу та оптимізації магістральних електричних мереж.

Назва_Книжки: ЗАХОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Станкевич Сергій Володимирович – доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи, голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; кандидат сільськогосподарських наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362442068

Коло_наукових_інтересів: Ентомологія, екологічно-орієнтований захист рослин, екологія, популяризація науки

Назва_Книжки: Техноекологія: навч. посіб.

Петрик Артем Миколайович – старший науковий співробітник, Інститут історії та археології Балтійського регіону, Клайпедського університету (Литовська Республіка); кандидат історичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010254670178

Коло_наукових_інтересів: Історія держав Балтії та Центральної і Східної Європи: Історія Литовської, Латвійської, Єстонської держав, історія українського війська; Історія визвольних рухів і міждержавних стосунків у Балто-Чорноморському регіоні у ХХ ст.

Назва_Книжки: Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918–1940)

Пожарицька Олена Олександрівна – доцент кафедри граматики англійської мови, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; кандидат філологічних наук

Коло_наукових_інтересів: Лінгвістика, англійська філологія, теоретична граматика, нарратологія, дигітальна література, дигітальна лінгвістика, синтаксис, психолінгвістика, літературна семантика, когнітивна лінгвістика.

Назва_Книжки: The Use of Modal Verbs and Moods

Чаварга Анна Петрівна – лаборант кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ “УжНУ”

Назва_Книжки: Вегеш М., Чаварга А. В обороні Карпатської України : Карпато-Українська держава та світове українство (1938–1939)