Монографія (від 1 до 3-х співавторів)_номінанти

Шановні науковці!

Поки триває голосування за номінантів блоку 1 конкурсу “Молодий вчений року” ми продовжуємо публікувати номінантів за номінацією “Монографія (від 1 до 3-х співавторів):

Панцирева Ганна Віталіївна – доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства ВНАУ

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/amayorskaya

Коло_наукових_інтересів: раціональне природокористування, технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття

Назва_Книжки: Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання

Прокопчук Олена Тодорівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/

Коло_наукових_інтересів: Страхування, агрострахування, страховий ринок, агростраховий ринок, податкова політика

Назва_Книжки: “Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики”

Ревякін Георгій Володимирович – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006082500581

Коло_наукових_інтересів: Економічні цикли та фінансові кризи

Назва_Книжки: Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи

Станкевич Сергій Володимирович – доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова, заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи, голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362442068

Коло_наукових_інтересів: Ентомологія, екологічно-орієнтований захист рослин, екологія, популяризація науки

Назва_Книжки: Dominant pests of spring rape and mustard in the eastern Forest- Steppe of Ukraine and ecologic protection from them

Стрілець Вікторія Юріївна – доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Вищого навчального закладу Укоопспілки

Коло_наукових_інтересів: Розвиток малого та середнього підприємництва у національній економіці

Назва_Книжки: Забезпечення розвитку малих підприємств: теорія, методологія, практика

Тімофєєва Лілія Юріївна – доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/liliya.timofeeva.39

Коло_наукових_інтересів: принципи кримінального права, гуманістичні цінності, практика Європейського суду з прав людини, філософія злочинності, кримінологічні засади кримінального права, конституційні основи кримінального права, відновне правосуддя.

Назва_Книжки: Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України

Торічний Вадим Олександрович – доцент кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/theTORIK

Коло_наукових_інтересів: Інформаційна безпека, загрози національній безпеці, державне управління, розвідувальна діяльність органів державної безпеки

Назва_Книжки: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Федчишин Дмитро Володимирович – старший науковий співробітник науково-тематичної групи з актуальних проблем суспільно-гуманітарних наук для виконання держбюджетної НДР науково-дослідної частини Запорізького національного університету

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002058037371

Коло_наукових_інтересів: Проблеми правового регулювання реалізації та захисту земельних прав, правове забезпечення продовольчої безпеки та раціонального землекористування при здійсненні органічного виробництва, практичні питання використання й охорони земель у межах населених пунктів, здійснення захисту прав суб’єктів аквакультури та рибальства

Назва_Книжки: Реалізація та захист земельних прав в Україні: проблеми теорії та практики

Чаварга Анна Петрівна – лаборант кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ “УжНУ”

Назва_Книжки: В обороні Карпатської України: Карпато-Українська держава та світове українство (1938–1939)

Черкас Олександр Олександрович – учитель української мови та літератури комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 37 “Дніпровська гімназія — школа І ступеня — дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/bushsandr/

Коло_наукових_інтересів: Гендерне літературознавство, фольклористика, шевченкознавство, соціолінгвістика, фразеологія, педагогіка

Назва_Книжки: Маскулінне в поезії Тараса Шевченка: монографія

Чопоров Сергій Вікторович – професор кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/sergey.choporoff

Коло_наукових_інтересів: комп’ютерні науки, математичне моделювання, геометричне моделювання, нейронні мережі

Назва_Книжки: Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів

Швидка Тетяна Ігорівна – асистент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007242707173

Коло_наукових_інтересів: Господарське право, антимонопольно-конкурентне право, корпоративне право

Назва_Книжки: Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації

Шевченко Інна Юріївна – декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054127911119

Коло_наукових_інтересів: Економіка автомобільної індустрії

Назва_Книжки: Регулювання розвитку автомобілебудування України

Щербак Олена Володимирівна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022879894853

Коло_наукових_інтересів: Лінгвосеміотика, рекламна лінгвосугестологія, нейролінгвістичне програмування, лінгвокультурологія, психолінгвістика

Назва_Книжки: “Лінгвосеміотичні коди в дискурсі української комерційної телереклами: виміри впливу”

Нет описания фото.