Українська наукова газета_Науковець/наукова спільнота в Clubhouse_номінанти

Друзі!

Ми раді представити наступних номінантів з наступних номінацій блоку 1 конкурсу “Молодий вчений року”, а сьогодні їх буде 2 – “Українська наукова газета” та “Науковець/наукова спільнота”. В номінації “Українська наукова газета” в нас всього один номінант – це

Ткачук Тетяна Михайлівна – Київський національний торговельно-економічний університет.

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013258720892

Коло_наукових_інтересів: Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, зокрема сучасні тенденції та особливості формування і функціонування франчайзингових мереж підприємств сфери гостинності; розробка методичних рекомендації щодо підвищення ефективності взаємодії стейкголдерів туристичного та готельно-ресторанного бізнесу з використанням клауд- та блокчейн-технологій; створення варіативності підходів до модернізації управління підприємствами туристичного та готельно-ресторанного бізнесу для конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Назва_наукової_газети: “Університет і час”

Інтернет-ресурси_у_яких_представлена_газета: Сайт Київського національного торговельно-економічного університету за посиланням https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=2020&uk

В номінації “Науковець/наукова спільнота” представлені три номінанти. Ловіть інформацію про них:

Гончар Марія Анатоліївна – Одеський національний економічний університет.

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/maria.honchar.21

Коло_наукових_інтересів: Облік, оподаткування, транспортно-експедиторські послуги, послуги із анкетування суден.

Тема_виступів_у_Clubhouse_: 1. Важливість обліку: бухгалтерський та управлінський облік. 2. Як вірно обрати систему оподаткування. 3. ФОП чи ТОВ: від реєстрації бізнесу до становлення обліку.

Казак Ріната Алімівна – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/rinata.kazak

Коло_наукових_інтересів: Наукові інтереси:

Сучасна юридична історія, екологічна сталість у ретроспективі, історико-правові аспекти співпраці України з країнами Європи

Тема_виступів_у_Clubhouse_: 1. “Студентство та подорожі: корисні поради, питання/відповіді, pro et contra”, 2. “Sustainable Development” (Сталий розвиток). 3. Що?Де?Коли?

Литовченко Віталій Петрович – Українська військово-медична академія.

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/vitaliy.lytovchenko.5

Коло_наукових_інтересів: Стоматологія, інклюзія, організація охорони здоров’я.

Тема_виступів_у_Clubhouse_: Доступність стоматологічних послуг для пацієнтів з обмеженими можливостями

Нет описания фото.