Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

Внесено зміни до складу Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні: https://www.kmu.gov.ua/…/pro-vnesennya-zmin-do-skladu…

Нагадуємо, що Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні є консультативно-дорадчим органом, утвореним Національною академією наук разом з МОН та національними галузевими академіями наук для сприяння розвитку фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Деталі: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2018-п#Text

Возможно, это изображение (текст)
Возможно, это изображение (текст «голова приднипровського наукового центру нацональной академ наук мон (за згодою) голова наукового ком.тету нацональной ради 3 питань розвитку науки технологй (за згодою) голова нацонального фонду дослджень украёни за згодою) президент громадськой органзаци "спилка навчальних закладв украёни" (за згодою) голова ради проректорив науковой роботи вищих навчальних закладв директорив наукових установ MOH (за згодою) голова ради молодих вчених при мон (за згодою) голова ради молодих вчених нацональной академi̇й наук за згодою) голова наукового товариства iMeHİ шевченка за згодою) ректорив вищих»)