Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного користування науковим обладнанням»_публічне обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центрів колективного користування науковим обладнанням».

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення нормативно-правової бази в частині утворення та функціонування Центрів колективного користування науковим обладнанням як осередків надання доступу до наукового обладнання (в тому числі, інструментів, приладів, інвентаря) для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

16 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII (далі – Закон).

Статтею 13 Закону визначено:

громадське обговорення наука

Надрукувати

– особливості утворення центрів колективного користування науковим обладнанням (далі – Центр), а саме: або у формі структурного підрозділу наукової установи, закладу вищої освіти, або як самостійної юридичної особи незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності;

– особливості діяльності Центрів щодо переданого їм у тимчасове безоплатне користування наукового обладнання, завдань Центрів та режиму доступу до наукового обладнання та приладів Центрів, надання Центрами послуг на платній та безоплатній основі;

– затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про діяльність Центрів колективного користування науковим обладнанням.

Відтак, виникає необхідність правового врегулювання порушеного питання відповідним актом Кабінету Міністрів України.

Проєкт акта забезпечує імплементацію норм Закону з питань центрів колективного користування науковим обладнанням.

Проєктом акта:

– затверджується Положення про діяльність Центрів колективного користування науковим обладнанням, яким визначаються: особливості утворення та діяльності Центрів; завдання Центрів; передача, придбання (в тому числі на умовах лізингу) обміну наукового обладнання, порядок надання Центрами послуг з користування науковим обладнанням та послуг із проведення наукових досліджень на науковому обладнанні; деякі питання фінансування, звітування та припинення (закриття) Центрів;

– вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України:

– від 28 липня 2003 р. № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» щодо доповнення переліку новим пунктом, пов’язаним з реалізацією права Центрів, утворених бюджетними науковими установами, надавати платні послуги;

– від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» щодо доповнення переліку новим пунктом, пов’язаним з реалізацією права Центрів, утворених закладами вищої освіти державної та комунальної форми власності, надавати платні послуги.

Правовими підставами розроблення проекту акта є Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630; пункт 8 доручення Прем’єр-міністра України від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848–VIІІ та Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848–VIІІ.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-proponuye-dlya-gromadskogo…