Звіт щодо відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям та процедурам Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

Робочою групою МОН на чолі з першим заступником Міністра Андрієм Вітренко, у співпраці з міжнародними експертами з Німеччини та Латвії, проведено аналіз Національної рамки кваліфікацій (НРК) щодо відповідності критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). 10 листопада 2021 року оприлюднено звіт про самосертифікацію оприлюднено на сайті МОН.

Відповідно до звіту, НРК містить 8 рівнів, дескрипторами яких визначені знання, уміння та навички, комунікація, відповідальність і автономія. Кваліфікації вищої освіти розміщено в такому порядку: молодший бакалавр – 5 рівень, бакалавр – 6 рівень, магістр – 7 рівень, доктор філософії, доктор мистецтв і доктор наук – 8 рівень.

Висновок робочої групи МОН засвідчує подібність 5-8 рівнів НРК до Рамки кваліфікацій ЄПВО. Верифікацію порівнюваності проведено відповідно до критеріїв і процедур, затверджених Групою супроводу Болонського процесу.

Впровадження НРК в Україні ведеться з 2010 року, це завдання постало в межах приєднання країни до Болонського процесу та відповідного реформування вищої освіти. Задля приєднання до ЄПВО, національні освітянські системи мають відповідати вимогам рівнів, структури та змісту вищої освіти.

Нагадаємо, пріоритетами Болонського процесу до 2030 року мають стати збалансована академічна мобільність та посилена роль вищої освіти у досягненні цілей сталого розвитку.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/oprilyudneno-zvit-shodo…