Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

17 листопада 2021 року на черговому засіданні Уряду затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

Документ сприятиме врегулюванню присудження наукового ступеня доктора наук, позбавлення наукових ступенів, визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних ЗВО, організації роботи суб’єктів атестації наукових кадрів, а також атестації осіб, підготовку яких на здобуття наукових ступенів кандидата або доктора наук розпочато до 1 вересня 2016 року.

Основні новації цього Порядку:

• державне визнання рівня наукової кваліфікації доктора наук;

• урегулювання захисту дисертації у вигляді наукової доповіді на основі публікацій у міжнародних рецензованих виданнях;

• урегулювання процедури атестації здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких здійснювалася шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту;

• відбудеться повне оновлення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій;

• зберігається можливість захисту в нових спецрадах здобувачів наукового ступеня кандидата наук;

• вводиться обов’язкова трансляція публічного захисту здобувача;

• урегулювання оплати праці фахівців, які беруть участь у експертизі дисертацій;

• імплементовано процедури дотримання академічної доброчесності учасниками публічного захисту;

• відновлено процедуру позбавлення наукових ступенів.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/zatverdzheno-poryadok…